dimarts, 7 de setembre de 2021

matícula oberta del MÀSTER DE FILOSOFIA (UIB)

 El màster universitari de Filosofia de la UIB és una titulació superior orientada a la formació avançada de l’estudiant que abraça les àrees fonamentals dels estudis de filosofia: Història de la Filosofia, Filosofia Teorètica, Filosofia Pràctica, i Filosofia de la Ciència. L’objectiu principal d’aquesta titulació, integrada en els marcs espanyol i europeu, és dotar a l’estudiant de les competències necessàries per dur a terme amb solvència una tasca autònoma de recerca, continuar amb els seus estudis, o millorar en el seu entorn laboral. Està dirigit a graduats recents en filosofia que vulguin continuar la seva formació, a graduats en altres estudis amb alguna formació filosòfica que vulguin aprofundir en els estudis de Filosofia, i a professors de filosofia de secundària, que vulguin actualitzar la seva formació en els diversos camps de la filosofia en secundària. L’excel·lent ràtio professor-estudiant permet una atenció personalitzada, que juntament amb la possibilitat de seguir els cursos de forma telemàtica on-line i de tenir la condició d’estudiant a temps parcial (per a aquells estudiants que fan feina), facilita la consecució de les competències marcades en el pla d’estudis.


Podeu trobar més informació a l'enllaç del MASTER UIB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada