dimarts, 28 de juliol de 2015

INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ AMB EL DR. GRAL. DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES, ANTONI MORANTE


Palma, 28 de juliol de 2015

Han assistit a la reunió en representació de la Plataforma en defensa de la Filosofia, el Departament de Filosofia de la UIB, l’Associació Filosòfica de les Illes Balears i Lletres en acció en Joan Carles Alzamora, en Francesc Torres i en Jose Antonio Marina.
Li hem exposat al Dr. Gral. que ens hem ajuntat tots els col·lectius per defensar la Filosofia des de que es va presentar el segon esborrany de la LOMCE, seguint també les estratègies de la REF (Red Española de Filosofía). Li hem resumit que hem realitzat multitud de reunions amb els consellers d’Educació (Bosch i Camps), amb els Secretaris d’Educació (Estarellas i Vera) i amb directors generals d’Ordenació (Ferrer i Cerdà), acompanyats algunes vegades amb els tècnics encarregats dels currículums, sense aconseguir cap de les propostes que hem presentat.
Per altra banda li hem recordat que el PSOE i MÉS varen presentar i defensar al Parlament de les Illes Balears una Proposició no de Llei per a la recuperació de les matèries de Filosofia a la LOMCE, que no va ser aprovada pels vots en contra del PP. Li hem donat una còpia de la PNL així com del diari de sessions on es recullen les intervencions dels diputats. Amb aquesta PNL els dos partits polítics que ara són al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d’Educació es comprometeren a defensar les nostres propostes que ara tornem a presentar.
Per a nosaltres la derogació o paralització de la LOMCE seria la millor notícia, però Morante ens ha dit que ells no ho poden fer, però que és el que el Conseller demanarà al Ministre en la reunió que han de mantenir i, també, que a la Mesa Intersectorial amb el ministeri les 12 CCAA que no són del PP demanaran la paralització del calendari d’implantació de la LOMCE, sobretot paralitzar les avaluacions finals individualitzades (revàlides).
Per tant, a curt termini, de cara a l’inici de curs aquest setembre de 2015, a dia d’avui, els primers i tercers d’ESO faran Valors Ètics i el primer de batxillerat faran Filosofia amb els currículums 35/2015 publicats el mes de maig.
Entrant al detall de les assignatures de Filosofia li hem recordat que l’Educació per a la Ciutadania i l’Educació eticocívica que desapareixen del currículum LOMCE, tant la Unió Europea com la ONU han recriminat al Govern espanyol la seva eliminació amb aquesta llei.
Però la nostra major preocupació i la nostra prioritat és la Història de la Filosofia de segon de batxillerat. Durant totes les reunions anteriors amb la Conselleria hem sol·licitat que es posés com a matèria obligatòria a totes les modalitats de batxillerat o, com a mínim, a la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. A això ha comentat que tenim més temps, ja que enguany no comença a segon i tenim tot un any per anar fent. Al respecte ha dit que ell és molt receptiu amb la nostra demanda i que l’equip que treballarà els currículums ho tindrà en compte. Hem recordat que la demanda de la troncalitat de la Història de la Filosofia ja la va realitzar el Consell Escolar de l’Estat i el Consell d’Estat abans de l’aprovació de la LOMCE, i que la UNESCO demana explícitament que es mantingui o ampliï l’ensenyament de la Filosofia en la Declaració de París de 1995. Les CCAA de Cantàbria, La Rioja i Canàries han atès aquesta demanda i han posat Història de la Filosofia obligatòria per algunes modalitats de segon de batxillerat.
Seguint amb el batxillerat, la Filosofia de primer que és troncal per a totes les modalitats entra a la revàlida, i com que no hi ha continuïtat amb la Història de la Filosofia, els alumnes s’hauran d’examinar de la de primer encara que elegeixin la de segon, cosa que per a nosaltres és una aberració pedagògica i crearà un estrès als alumnes i als professors ja al setembre. Li hem proposat que una solució seria modificar l’Annex 4 del Decret 35/2015 i establir la continuïtat entre la Filosofia de primer i la Història de la Filosofia de segon. Al respecte Morante ha comentat que això és difícil i que el setembre s’haurà de començar les classes com si anés a la revàlida.
També ha afegit que si canvia el govern de l’estat en el futur és difícil que la LOMCE es derogui de cop i que probablement s’haurà de fer gradualment.
Finalment ens hem ofert per treballar amb la Conselleria amb tot allò que faci referència a la Filosofia.
Hem acabat la reunió lliurant un dossier amb la següent documentació:
·      Proposició no de Llei presentada per PSOE i MÉS
·      Diari de sessions de la PNL
·      Proposta d’itineraris de segon de batxillerat amb Història de la Filosofia obligatòria
·      Itinerari de la CA de Cantàbria per a segon de batxillerat
·      Dictamen del Consell Escolar de l’Estat
·      Dictamen del Consell d’Estat
·      Declaració de París de 1995
·      Recomanacions de la UNESCO per a l’educació filosòfica a Amèrica del nord i Europa, Milà 2011
Cal dir que la reunió ha estat molt cordial i que tots hem parlat amb sinceritat i honestedat.

dimarts, 14 de juliol de 2015

IV Congrés Català de Filosofia

http://iv-congres-catala-filosofia.espais.iec.cat/
La Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, convoca el IV Congrés Català de Filosofia amb la voluntat de debatre els problemes que la filosofia té plantejats tant a casa nostra com arreu. En la commemoració del set-cents aniversari de la mort de Ramon Llull i del bicentenari de la creació de la Societat Filosòfica, la ciutat de Vilafranca del Penedès acollirà durant el mes de novembre de 2015 les jornades del congrés.
La llengua del congrés serà la catalana; s’acceptaran comunicacions en castellà, francès, italià, portuguès i anglès.
El termini per a presentar els resums de les comunicacions és el 1 de setembre de 2015.
Organitza, col·labora i patrocina:

dimecres, 25 de març de 2015

El Parlament no aprova la PNL pels vots en contra del PP

La Proposició no de Llei de recuperació de la Filosofia a l'ESO i Batxillerat que finalment varen presentar i defensar els partits PSIB-PSOE i MÉS no fou aprovada pels 9 vots en contra del PP, pels 5 vots a favor de l'oposició.
Podeu llegir el debat que va tenir lloc a la Comissió d'Educació i Cultura el dia 19 de març de 2015 al Diari de sessions.
La Xarxa Espanyola de Filosofia (REF), on està integrada l'AFIB, ho ha publicat a la seva web: http://redfilosofia.es/blog/2015/03/22/el-pp-de-baleares-tumba-la-pnl-para-la-recuperacion-de-la-filosofia-en-eso-y-bachillerato/

dilluns, 23 de febrer de 2015

Ja hem registrat les al·legacions al Projecte d'Ordre per la qual es desplega el currículum del batxillerat i de l'ESO a les Illes Balears. Podeu fer-la servir de model i enviar-la amb el vostre nom per correu electrònic a ordenacio@dgoifp.caib.es
Si voleu el model en format doc descarregau-lo de:https://www.dropbox.com/…/AL%C2%B7LEGACIONS%20AL%20PROJECTE…
El darrer dia per lliurar-la és aquest dimecres 25 de febrer!

dijous, 12 de febrer de 2015

Dia 12 de febrer de 2015 hem registrat a Conselleria les propostes sortides de l'Assemblea de dimarts dia 10. Una l'hem dirigida al Dr. Gral. d'Educació, Sr. Antoni Vera, i l'altre a la Dra. Gral. d'Ordenació, Sra. Isabel Cerdà. Compartim aquí una versió sense les signatures.dimecres, 11 de febrer de 2015

Comunicat de premsa de l'Assemblea en defensa de la Filosofia

L'Assemblea que ha tengut lloc a l'IES Ramon Llull de Palma el dia 10 de febrer de 2015 ha aprovat les propostes que figuren al final del document.

divendres, 6 de febrer de 2015

ASSEMBLEA 10 DE FEBRER 2015


CONVOCAM A TOTS ELS INTERESSATS A UNA ASSEMBLEA PER INFORMAR DE TOTES LES ACCIONS REALITZADES EN FAVOR DE LA FILOSOFIA A LA LOMCE, AIXÍ COM DE LES POSSIBLE ACCIONS FUTURES.

dissabte, 10 de gener de 2015

https://swww.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/edicionsuib/botiga/index.php?main_page=product_book_info&products_id=828&zenid=sr8llrdjeg1g9mt0pk1crdlhfb294vu6
Presentació de la revista TAULA núm. 45 (monogràfic sobre Hegel coordinat per Gabriel Amengual, i Homenatge a Marià Villangómez, poeta).

Data: 15 de gener de 2015 a les 20 h.

Lloc: llibreria LITERANTA

dimarts, 28 d’octubre de 2014

dimecres, 14 de maig de 2014

III CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Passat i present

Palma, de 21 a 23 de gener de 2015


En l'organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l'Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. 
Les societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l'obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l'Any Ramon Llull dedicant a l'escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de  Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat  i Present. Volem contribuir a la realització i a la difusió de la filosofia i, d ' una manera destacada, de la filosofia produïda en llengua catalana. Un dels objectius del III Congrés és la defensa de la filosofia davant les diverses administracions (Ministeri d'Educació i Conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes). Volem promoure la formació filosòfica i l'actualització dels estudis filosòfics  en l’ensenyament  primari, secundari i universitari i defensar l’interès i la funció de la filosofia en tots els camps de la cultura i en especial en l'àmbit educatiu i li dedicam la Secció II. Didàctica de la filosofia.
Els àmbits de treball seran:            
                                                                                                           
Secció I. La història de la filosofia i la filosofia de l'educació, la lògica i la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ciència i la teoria del coneixement, l'antropologia filosòfica i l'ontologia, l'estètica i la teoria de les arts, l'ètica, la filosofia política i la filosofia del dret.

Secció II. Didàctica de la filosofia.

Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme.

Secció IV. Bartomeu Fiol, poeta
Organitza:Associació Filosòfica de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

Més informació a www.uibcongres.org/filosofia/

(Actualització 25/11/2014):

Els membres de la AFIB i del CDL que vulguin participar activament al III Congrès Català de Filosofia poden enviar les seves propostes (resums i comunicacions) al Dr. A. Jaume a la adreça andres.jaume@uib.es fins al dia 30 de dessembre de 2014

dimarts, 14 de gener de 2014

Acords Assemblea 17/12/13Acords presos a l’Assemblea Ordinària
 del dia 17 de desembre de 2013.

Reunits 14 associats de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears el dia 17 de desembre de 2013 i desprès d’escoltar diferents propostes s’acordà el següent:
1.      Adhesió per unanimitat al document “COMUNICAT DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL EN RELACIÓ AL TIL I A LA POLÍTICA EDUCATIVA”. S’adjunta còpia.
2.      Declaració de forma contundent contra el TIL amb tretze vots a favor i un en contra.
3.      Suport a l’assemblea de docents amb onze vots a favor, dos en contra i una abstenció.

Curs Sapere Aude

Informació del curs Sapere Aude

dimarts, 2 d’abril de 2013

Nova Junta Directiva de l'AFIB

La Junta Directiva pel quadrienni 2012-2016 està formada per:

President: Francesc Torres
Vicepresident: Andrés L. Jaume
Secretària: Margarita Santandreu
Vicesecretari: Pau Frau
Tresorer: Miquel Riera
Vocal: Pere Reure
Vocal Menorca: Antoni Barber
Vocal Eivissa: Mª Neus Cardona
Vocal: Macarena Dengra
Vocal: Natanael Pacheco
Vocal: Antonio Bonet

dilluns, 18 de març de 2013

Manifest en Defensa de la Filosofia lliurat a la lectura pública


QUI TÉ POR DE LA FILOSOFIA?

LECTURA PÚBLICA DE TEXTOS DE FILOSOFIA per impedir que s’aprovi la nova Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat de Educativa, tal i com figura a l’Avantprojecte del 14/02/2013.

La LOMCE pretén eliminar dues de les tres assignatures obligatòries de Filosofia a l’ensenyament secundari, la Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat passa a ser optativa, l’Educació eticocívica de 4t d'ESO desapareix, a més de suprimir l’Educació per a la Ciutadania de 2n d’ESO. Aquesta retallada entra en contradicció amb els mateixos objectius formatius que es declaren al preàmbul de la nova llei, a més de contradir les recomanacions de la UNESCO en el seu informe La Filosofia, una escola de la llibertat, que atribueix a la Filosofia un paper formatiu fonamental i considera, per això, que ha de formar part del currículum bàsic de l’alumnat de tots els sistemes educatius del món. Textualment afirma que “la filosofia s’ha d’enfortir allà on ja existeix i se l’ha de promoure allà on encara no es practica.”

Els estudis de Filosofia proporcionen a l’estudiant quatre tipus de formació: a) una formació instrumental en l’ús rigorós del llenguatge oral i escrit, i en la comprensió de conceptes i problemes, la qual cosa els ajuda a millorar les seves capacitats de raonament i comunicació; b) una formació transversal i interdisciplinar, que els permet connectar els diversos sabers del currículum i desenvolupar una major capacitat de judici per afrontar la complexitat del món contemporani; c) una formació històrica bàsica sobre els grans sistemes de pensament que han configurat i segueixen configurant la identitat cultural d’Occident; d) i, per últim, una formació integral que els ajuda a conciliar el coneixement, la moral i la sensibilitat, i que és imprescindible per a la seva maduració personal i la seva qualificació professional.

Rebutgem que la Filosofia sigui utilitzada una vegada i una altra, pels successius governs de l’Estat espanyol, com un comodí que s’estira o s’encongeix capriciosament amb cada nova reforma educativa; com una arma llancívola en la lluita ideològica entre els partits polítics; i en el cas de l’Ètica, com una moneda de canvi susceptible de ser intercanviada per l’ensenyament de la religió. La Filosofia té una llarga i sòlida tradició acadèmica, independent de les diverses ideologies polítiques i de les distintes confessions religioses, i constitueix una senya d’identitat imprescindible de la cultura occidental.

Per tot això, demanem a tots els responsables d’Educació que la futura llei mantingui les tres matèries obligatòries de Filosofia en els tres darrers cursos de l’educació secundària (4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat), de manera que quedi garantit un cicle formatiu coherent i complet en Filosofia, acadèmicament equiparable al d’altres matèries que han estat reconegudes com a troncals al batxillerat: Llengua, Matemàtiques, Història i Anglès.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA FILOSOFIA
LECTURA PÚBLICA DE TEXTOS DE FILOSOFIA
PALMA, 16 DE MARÇ DE 2013

Lectura pública de textos de Filosofia

Textos que finalment es llegiren i lectors dels mateixos:

TEXTOS
LECTORS
Declaració de París en favor de la Filosofia, UNESCO
·         PATRICIA TRAPERO (VICERECTORA EXTENSIÓ CULTURAL)
Recomanacions per a l’educació filosòfica, UNESCO
·         NICOLAU DOLS (DEGÀ FACULTAT FILOSOFIA I LLETRES
Apologia de Sòcrates,  PLATÓ
·         BIEL MESQUIDA (ESCRIPTOR)
·         JOAN LACOMBA (ARTISTA)
·         MIQUEL  JAUME (EXPROFESSOR FILOSOFIA)
·         PILAR RIERA (PROFESSORA SECUNDÀRIA I UIB)
·         Mª ÀNGELS RODRÍGUEZ (PROFESSORA FILOSOFIA SECUNDÀRIA)
·         LAURA VINSEIRO (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Poema “Síntesi”
·         ANGEL TERRÓN (POETA)
Sobre l’educació dels infants,  MONTAIGNE
·         JOAN LLUÍS LLINÀS (CAP DEPARTAMENT FILOSOFIA UIB)
Carta a Meneceu, EPICUR
·         ANDREU JOAN GARCIA (EST. FILOSOFIA)
Sobre la vida feliz, SÉNECA
·         TARA SICHES VAN EIJK (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Carta-Prefaci als Principis de
la Filosofia, DESCARTES
·         IRENE GIJÓN (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Resposta a la pregunta “Què és la Il·lustració?”, KANT
·         ANDRÉS JAUME (PROFESSOR UIB)
De la influencia de las pasiones  en la felicidad de los individuos y de las naciones, de MADAME DE STAËL
·         JOANA MARIA ROIG (ESTUDIANT FILOSOFIA)
·         Fragments de La mentebien ordenada, d’EDGAR MORIN
·         Fragments de Creer en la educación, de VICTORIA CAMPS
·         Fragments de Virtudespúblicas, de VICTORIA CAMPS
·         CATI COLL (ESTUDIANT FILOSOFIA)
·         El valor de la Filosofia, de BERTRAND RUSSELL a Els problemes de la filosofia
·         MARGALIDA JAUME (LLICENCIADA EN FILOSOFIA)