dijous, 28 de febrer de 2008

Informació reunió AFIB-Conselleria

L'AFIB ha mantingut avui 28 de febrer la reunió prevista amb la Consellera d'Educació sobre l'horari de Filosofia i ciutadania. La Consellera i el seu equip han reconegut que els nostres arguments pedagògics són sòlids i difícil de rebatre. Certament l'assignatura i els objectius del batxillerat fan necessari mantenir l'actual horari de 3 hores.
La resposta de la Conselleria no serà oficial fins d'aquí a uns dies, quan es presenti el nou esborrany de decret al Consell Escolar Autonòmic, pero creim que no hi haurà problemes per a què l'assignatura es mantingui en 3 hores.
Enhorabona a tots i totes, i gràcies a tots aquells que heu col·laborat per aconseguir-ho.

La Junta Directiva de l'AFIB

diumenge, 24 de febrer de 2008

MANIFEST EN DEFENSA DE LA FILOSOFIA

Els sotasignants, professors/es de filosofia i d’altres matèries de Secundària i també de Primària pública i privada, professors/es de la Universitat, estudiants universitaris, professionals vinculats o no al món de l’educació i de la cultura, i persones preocupades pel futur de la Filosofia, de l’educació secundària i de l’educació en general a les Illes Balears manifestam el nostre suport a la plataforma que s’ha constituït per defensar la filosofia sobre les bases següents:

L’assignatura de filosofia juga un paper cabdal en el batxillerat. En gran mesura contribueix a l’assoliment dels objectius d’aquesta etapa educativa, tal com a l’actualitat estan plantejats i tal com els formula l’actual projecte de decret preparat per la Conselleria d’Educació.

D’altra banda, compartim el plantejament que es manifesta a la proposta de currículum de la nova assignatura Filosofia i ciutadania que figura com a annex del decret quan es diu: “tant a la Declaració de París a favor de la filosofia (1995), com a la de Santiago de Xile (2005), sota els auspicis de la UNESCO es recomana: L'ensenyament de la filosofia ha de mantenir-se o ampliar-se on ja existeix, implantar-se on encara no existeix i ser nomenada explícitament amb la paraula filosofia”.

D’acord amb aquest plantejament, consideram que en un moment en què es pretén incrementar la responsabilitat de l’assignatura de filosofia en la consecució dels objectius comuns del batxillerat, atribuint-li com es fa amb el conjunt del batxillerat una funció tant terminal com propedèutica i es reconeix i es reforça el seu paper instrumental, així com se n’amplien els continguts amb els que corresponen a l’educació cívica i ciutadana, és un greu error disminuir l’assignació horària actual i, en conseqüència, donam suport a la reivindicació plantejada per l’esmentada plataforma i demanam a les màximes autoritats educatives d’aquesta comunitat que, com a mínim, es mantenguin a primer de batxillerat 3 hores de dedicació a la matèria. Amb aquesta rectificació de la proposta inicial creiem que no faran més que donar altes proves de saviesa i qualificació.

Mallorca, febrer de 2008.

dimecres, 6 de febrer de 2008

Desacord amb la reducció de les hores de Filosofia al nou Batxillerat

La Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat els esborranys del nou currículum de Batxillerat, on la Filosofia només està representada per dues assignatures, una a primer, Filosofia i Ciutadania, i una a segon, Història de la Filosofia. Mentre que aquesta manté les 3 hores de càrrega lectiva que tenia fins ara, la Filosofia de primer s'ha vista reduïda a només 2 hores. Des de l'AFIB no podem més que manifestar el nostre desacord amb aquesta reducció, més encara quan en les converses inicials amb els responsables d'Educació semblava que tenien molt clar la necessitat que aquesta matèria fos de 3 hores.
Volem aprofitar el termini d'audiència per presentar aportacions al projecte de decret pel qual s'estableix l'estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears. Des de l'AFIB convidam a tots els socis, professors/es i altres persones interessades en la Filosofia a publicar comentaris en aquest Bloc per mostrar als responsables d'Educació el nostre desacord. respecte d'aquest nou currículum