dimarts, 28 de juliol de 2015

INFORMACIÓ SOBRE LA REUNIÓ AMB EL DR. GRAL. DE PLANIFICACIÓ, ORDENACIÓ I CENTRES, ANTONI MORANTE


Palma, 28 de juliol de 2015

Han assistit a la reunió en representació de la Plataforma en defensa de la Filosofia, el Departament de Filosofia de la UIB, l’Associació Filosòfica de les Illes Balears i Lletres en acció en Joan Carles Alzamora, en Francesc Torres i en Jose Antonio Marina.
Li hem exposat al Dr. Gral. que ens hem ajuntat tots els col·lectius per defensar la Filosofia des de que es va presentar el segon esborrany de la LOMCE, seguint també les estratègies de la REF (Red Española de Filosofía). Li hem resumit que hem realitzat multitud de reunions amb els consellers d’Educació (Bosch i Camps), amb els Secretaris d’Educació (Estarellas i Vera) i amb directors generals d’Ordenació (Ferrer i Cerdà), acompanyats algunes vegades amb els tècnics encarregats dels currículums, sense aconseguir cap de les propostes que hem presentat.
Per altra banda li hem recordat que el PSOE i MÉS varen presentar i defensar al Parlament de les Illes Balears una Proposició no de Llei per a la recuperació de les matèries de Filosofia a la LOMCE, que no va ser aprovada pels vots en contra del PP. Li hem donat una còpia de la PNL així com del diari de sessions on es recullen les intervencions dels diputats. Amb aquesta PNL els dos partits polítics que ara són al Govern de les Illes Balears i a la Conselleria d’Educació es comprometeren a defensar les nostres propostes que ara tornem a presentar.
Per a nosaltres la derogació o paralització de la LOMCE seria la millor notícia, però Morante ens ha dit que ells no ho poden fer, però que és el que el Conseller demanarà al Ministre en la reunió que han de mantenir i, també, que a la Mesa Intersectorial amb el ministeri les 12 CCAA que no són del PP demanaran la paralització del calendari d’implantació de la LOMCE, sobretot paralitzar les avaluacions finals individualitzades (revàlides).
Per tant, a curt termini, de cara a l’inici de curs aquest setembre de 2015, a dia d’avui, els primers i tercers d’ESO faran Valors Ètics i el primer de batxillerat faran Filosofia amb els currículums 35/2015 publicats el mes de maig.
Entrant al detall de les assignatures de Filosofia li hem recordat que l’Educació per a la Ciutadania i l’Educació eticocívica que desapareixen del currículum LOMCE, tant la Unió Europea com la ONU han recriminat al Govern espanyol la seva eliminació amb aquesta llei.
Però la nostra major preocupació i la nostra prioritat és la Història de la Filosofia de segon de batxillerat. Durant totes les reunions anteriors amb la Conselleria hem sol·licitat que es posés com a matèria obligatòria a totes les modalitats de batxillerat o, com a mínim, a la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials. A això ha comentat que tenim més temps, ja que enguany no comença a segon i tenim tot un any per anar fent. Al respecte ha dit que ell és molt receptiu amb la nostra demanda i que l’equip que treballarà els currículums ho tindrà en compte. Hem recordat que la demanda de la troncalitat de la Història de la Filosofia ja la va realitzar el Consell Escolar de l’Estat i el Consell d’Estat abans de l’aprovació de la LOMCE, i que la UNESCO demana explícitament que es mantingui o ampliï l’ensenyament de la Filosofia en la Declaració de París de 1995. Les CCAA de Cantàbria, La Rioja i Canàries han atès aquesta demanda i han posat Història de la Filosofia obligatòria per algunes modalitats de segon de batxillerat.
Seguint amb el batxillerat, la Filosofia de primer que és troncal per a totes les modalitats entra a la revàlida, i com que no hi ha continuïtat amb la Història de la Filosofia, els alumnes s’hauran d’examinar de la de primer encara que elegeixin la de segon, cosa que per a nosaltres és una aberració pedagògica i crearà un estrès als alumnes i als professors ja al setembre. Li hem proposat que una solució seria modificar l’Annex 4 del Decret 35/2015 i establir la continuïtat entre la Filosofia de primer i la Història de la Filosofia de segon. Al respecte Morante ha comentat que això és difícil i que el setembre s’haurà de començar les classes com si anés a la revàlida.
També ha afegit que si canvia el govern de l’estat en el futur és difícil que la LOMCE es derogui de cop i que probablement s’haurà de fer gradualment.
Finalment ens hem ofert per treballar amb la Conselleria amb tot allò que faci referència a la Filosofia.
Hem acabat la reunió lliurant un dossier amb la següent documentació:
·      Proposició no de Llei presentada per PSOE i MÉS
·      Diari de sessions de la PNL
·      Proposta d’itineraris de segon de batxillerat amb Història de la Filosofia obligatòria
·      Itinerari de la CA de Cantàbria per a segon de batxillerat
·      Dictamen del Consell Escolar de l’Estat
·      Dictamen del Consell d’Estat
·      Declaració de París de 1995
·      Recomanacions de la UNESCO per a l’educació filosòfica a Amèrica del nord i Europa, Milà 2011
Cal dir que la reunió ha estat molt cordial i que tots hem parlat amb sinceritat i honestedat.

dimarts, 14 de juliol de 2015

IV Congrés Català de Filosofia

http://iv-congres-catala-filosofia.espais.iec.cat/
La Societat Catalana de Filosofia, en col·laboració amb la Societat de Filosofia del País Valencià i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, convoca el IV Congrés Català de Filosofia amb la voluntat de debatre els problemes que la filosofia té plantejats tant a casa nostra com arreu. En la commemoració del set-cents aniversari de la mort de Ramon Llull i del bicentenari de la creació de la Societat Filosòfica, la ciutat de Vilafranca del Penedès acollirà durant el mes de novembre de 2015 les jornades del congrés.
La llengua del congrés serà la catalana; s’acceptaran comunicacions en castellà, francès, italià, portuguès i anglès.
El termini per a presentar els resums de les comunicacions és el 1 de setembre de 2015.
Organitza, col·labora i patrocina: