dimecres, 14 de maig de 2014

III CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA. Passat i present

Palma, de 21 a 23 de gener de 2015


En l'organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l'Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. 
Les societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l'obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l'Any Ramon Llull dedicant a l'escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de  Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat  i Present. Volem contribuir a la realització i a la difusió de la filosofia i, d ' una manera destacada, de la filosofia produïda en llengua catalana. Un dels objectius del III Congrés és la defensa de la filosofia davant les diverses administracions (Ministeri d'Educació i Conselleries d'Educació de les Comunitats Autònomes). Volem promoure la formació filosòfica i l'actualització dels estudis filosòfics  en l’ensenyament  primari, secundari i universitari i defensar l’interès i la funció de la filosofia en tots els camps de la cultura i en especial en l'àmbit educatiu i li dedicam la Secció II. Didàctica de la filosofia.
Els àmbits de treball seran:            
                                                                                                           
Secció I. La història de la filosofia i la filosofia de l'educació, la lògica i la filosofia del llenguatge, la filosofia de la ciència i la teoria del coneixement, l'antropologia filosòfica i l'ontologia, l'estètica i la teoria de les arts, l'ètica, la filosofia política i la filosofia del dret.

Secció II. Didàctica de la filosofia.

Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme.

Secció IV. Bartomeu Fiol, poeta
Organitza:Associació Filosòfica de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears

Més informació a www.uibcongres.org/filosofia/

(Actualització 25/11/2014):

Els membres de la AFIB i del CDL que vulguin participar activament al III Congrès Català de Filosofia poden enviar les seves propostes (resums i comunicacions) al Dr. A. Jaume a la adreça andres.jaume@uib.es fins al dia 30 de dessembre de 2014