dimarts, 2 d’abril de 2013

Nova Junta Directiva de l'AFIB

La Junta Directiva pel quadrienni 2012-2016 està formada per:

President: Francesc Torres
Vicepresident: Andrés L. Jaume
Secretària: Margarita Santandreu
Vicesecretari: Pau Frau
Tresorer: Miquel Riera
Vocal: Pere Reure
Vocal Menorca: Antoni Barber
Vocal Eivissa: Mª Neus Cardona
Vocal: Macarena Dengra
Vocal: Natanael Pacheco
Vocal: Antonio Bonet

dilluns, 18 de març de 2013

Manifest en Defensa de la Filosofia lliurat a la lectura pública


QUI TÉ POR DE LA FILOSOFIA?

LECTURA PÚBLICA DE TEXTOS DE FILOSOFIA per impedir que s’aprovi la nova Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat de Educativa, tal i com figura a l’Avantprojecte del 14/02/2013.

La LOMCE pretén eliminar dues de les tres assignatures obligatòries de Filosofia a l’ensenyament secundari, la Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat passa a ser optativa, l’Educació eticocívica de 4t d'ESO desapareix, a més de suprimir l’Educació per a la Ciutadania de 2n d’ESO. Aquesta retallada entra en contradicció amb els mateixos objectius formatius que es declaren al preàmbul de la nova llei, a més de contradir les recomanacions de la UNESCO en el seu informe La Filosofia, una escola de la llibertat, que atribueix a la Filosofia un paper formatiu fonamental i considera, per això, que ha de formar part del currículum bàsic de l’alumnat de tots els sistemes educatius del món. Textualment afirma que “la filosofia s’ha d’enfortir allà on ja existeix i se l’ha de promoure allà on encara no es practica.”

Els estudis de Filosofia proporcionen a l’estudiant quatre tipus de formació: a) una formació instrumental en l’ús rigorós del llenguatge oral i escrit, i en la comprensió de conceptes i problemes, la qual cosa els ajuda a millorar les seves capacitats de raonament i comunicació; b) una formació transversal i interdisciplinar, que els permet connectar els diversos sabers del currículum i desenvolupar una major capacitat de judici per afrontar la complexitat del món contemporani; c) una formació històrica bàsica sobre els grans sistemes de pensament que han configurat i segueixen configurant la identitat cultural d’Occident; d) i, per últim, una formació integral que els ajuda a conciliar el coneixement, la moral i la sensibilitat, i que és imprescindible per a la seva maduració personal i la seva qualificació professional.

Rebutgem que la Filosofia sigui utilitzada una vegada i una altra, pels successius governs de l’Estat espanyol, com un comodí que s’estira o s’encongeix capriciosament amb cada nova reforma educativa; com una arma llancívola en la lluita ideològica entre els partits polítics; i en el cas de l’Ètica, com una moneda de canvi susceptible de ser intercanviada per l’ensenyament de la religió. La Filosofia té una llarga i sòlida tradició acadèmica, independent de les diverses ideologies polítiques i de les distintes confessions religioses, i constitueix una senya d’identitat imprescindible de la cultura occidental.

Per tot això, demanem a tots els responsables d’Educació que la futura llei mantingui les tres matèries obligatòries de Filosofia en els tres darrers cursos de l’educació secundària (4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat), de manera que quedi garantit un cicle formatiu coherent i complet en Filosofia, acadèmicament equiparable al d’altres matèries que han estat reconegudes com a troncals al batxillerat: Llengua, Matemàtiques, Història i Anglès.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA FILOSOFIA
LECTURA PÚBLICA DE TEXTOS DE FILOSOFIA
PALMA, 16 DE MARÇ DE 2013

Lectura pública de textos de Filosofia

Textos que finalment es llegiren i lectors dels mateixos:

TEXTOS
LECTORS
Declaració de París en favor de la Filosofia, UNESCO
·         PATRICIA TRAPERO (VICERECTORA EXTENSIÓ CULTURAL)
Recomanacions per a l’educació filosòfica, UNESCO
·         NICOLAU DOLS (DEGÀ FACULTAT FILOSOFIA I LLETRES
Apologia de Sòcrates,  PLATÓ
·         BIEL MESQUIDA (ESCRIPTOR)
·         JOAN LACOMBA (ARTISTA)
·         MIQUEL  JAUME (EXPROFESSOR FILOSOFIA)
·         PILAR RIERA (PROFESSORA SECUNDÀRIA I UIB)
·         Mª ÀNGELS RODRÍGUEZ (PROFESSORA FILOSOFIA SECUNDÀRIA)
·         LAURA VINSEIRO (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Poema “Síntesi”
·         ANGEL TERRÓN (POETA)
Sobre l’educació dels infants,  MONTAIGNE
·         JOAN LLUÍS LLINÀS (CAP DEPARTAMENT FILOSOFIA UIB)
Carta a Meneceu, EPICUR
·         ANDREU JOAN GARCIA (EST. FILOSOFIA)
Sobre la vida feliz, SÉNECA
·         TARA SICHES VAN EIJK (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Carta-Prefaci als Principis de
la Filosofia, DESCARTES
·         IRENE GIJÓN (ESTUDIANT FILOSOFIA)
Resposta a la pregunta “Què és la Il·lustració?”, KANT
·         ANDRÉS JAUME (PROFESSOR UIB)
De la influencia de las pasiones  en la felicidad de los individuos y de las naciones, de MADAME DE STAËL
·         JOANA MARIA ROIG (ESTUDIANT FILOSOFIA)
·         Fragments de La mentebien ordenada, d’EDGAR MORIN
·         Fragments de Creer en la educación, de VICTORIA CAMPS
·         Fragments de Virtudespúblicas, de VICTORIA CAMPS
·         CATI COLL (ESTUDIANT FILOSOFIA)
·         El valor de la Filosofia, de BERTRAND RUSSELL a Els problemes de la filosofia
·         MARGALIDA JAUME (LLICENCIADA EN FILOSOFIA)


Fotografies de la Lectura pública de textos de Filosofia, dissabte 16 de març de 2013

Laura Vinseiro, ESTUDIANT FILOSOFIA UIB


Joan Lluís Llinàs, PROFESSOR FILOSOFIA UIB

Joan Lluís Llinàs, PROFESSOR FILOSOFIA UIB

Andreu Joan Garcia, ESTUDIANT DE FILOSOFIA UIB

Irene Gijón, ESTUDIANT DE FILOSOFIA UIB

Tara Siches Van Eijk, ESTUDIANT DE FILOSOFIA UIB

Cati Coll, ESTUDIANT DE FILOSOFIA UIB

Margalida Jaume, LLICENCIADA EN FILOSOFIAJoan Carles Alzamora, PROFESSOR FILOSOFIA SECUNDÀRIA

Andrés Jaume, PROFESSOR FILOSOFIA UIB

Patrica Trapero, VICERECTORA EXTENSIÓ CULTURAL UIB

Patrica Trapero, VICERECTORA EXTENSIÓ CULTURAL UIB

LECTORS I ORGANITZADORS

Nicolau Dols, DEGÀ FILOSOFIA I LLETRES UIB

Biel Mesquida, ESCRIPTOR

Joan Lacomba, ARTISTA

Maria Àngels Rodríguez, PROFESSORA FILOSOFIA SECUNDÀRIA
Pilar Riera, PROFESSORA FILOSOFIA SECUNDÀRIA I UIB
Miquel Jaume, EXPROFESSOR FILOSOFIA SECUNDÀRIA I ESCRIPTOR