dilluns, 22 de març de 2010

Coneixes el futur de l'AFIB?

Tot i que ja gairebé 20 anys funcionant, el passat mes de desembre l’assemblea de l’AFIB va elegir una nova junta. Començam aquesta tasca amb molta il·lusió i ganes de fer feina. Pels que no ens coneixeu, aquí us presentam les idees directrius que vàrem presentar a l’assemblea.

En primer lloc, volem mantenir i potenciar, si es pot, allò que principalment s’ha fet els darrers anys i que ha funcionat:

  • Continuar amb els cursos de formació del professorat als àmbits curriculars de secundària i batxillerat. En aquest sentit, estam treballant per dur a terme, abans d’acabar aquest curs acadèmic, una sèrie de conferències sobre Hannah Arendt.

  • Mantenir les jornades de Filosofia, recuperant el format de Congrés.

  • Participar en aquells aspectes que afectin als llicenciats de filosofia (plans d’estudi, màster de professorat...) i dur a terme les accions necessàries per defensar la professió de professor de filosofia.

A més, pretenem recuperar tipus d’activitats que en el passat l’AFIB va dur a terme i que per unes raons o per unes altres fa temps que no s’ha realitzat:

  • Potenciar activitats dirigides principalment a alumnes de filosofia de la UIB, i enfocades, més que a coneixements de filosofia, a qüestions de tipus pràctic: com fer una tesi, com fer un article científic, com preparar oposicions de secundària, com demanar una beca... i també altres activitats com la del “cafè filosòfic”.

  • Canalitzar i facilitar la constitució de seminaris de treball sobre textos filosòfics, sempre a partir de l’interès detectat o manifestat.

  • Impulsar cursos i conferències de divulgació, dirigits a un públic obert, i sobre temes d’actualitat amb vessant filosòfica.

  • Col·laborar amb altres entitats, com les societats catalana i valenciana de filosofia, amb qui en el seu moment vàrem coorganitzar el I congrés català de Filosofia.

  • Desenvolupar la feina també a Menorca i Eivissa. La nostra idea és que a la primera activitat que farem –el curs sobre H. Arendt- hi hagi una sessió a Menorca i una altra a Eivissa (i si podem, connectar les Illes pel sistema de videoconferència).

L’AFIB no és res sense els seus afiliats. Per això és fonamental millorar els canals de participació i d’informació dels socis. Els membres de la junta directiva no som més que un grup d’afiliats que ens hem posat al capdavant, però això no exclou ningú. No cal ser membre de la junta per proposar, ajudar, coordinar... Nosaltres ens posam a la vostra disposició i vos animam a col·laborar en què l’AFIB assoleixi la seva principal raó de ser: fer present la filosofia.

La junta directiva de l’AFIB

Reunió Selectivitat professorat Filosofia

Us informam que el dimarts dia 30 de març a les 11:00 h. està convocada la reunió del professorat de Filosofia amb el Professor especialista de Filosofia de les PAAU de la UIB.