dijous, 18 de juny de 2009

JORNADES DE FILOSOFIA 2009


FILOSOFIES DEL MÓN CONTEMPORANI

Les VI Jornades, Filosofies de Món Contemporani tindran lloc a la Fundació CaixaFòrum de La Caixa, els horabaixes dels dies 9, 10 i 11 de setembre.

PROGRAMA

Dimecres dia 9: Un món en crisi (teories polítiques actuals)

a) 17'00 h. Antoni Domènech (catedràtic de Filosofia de les Ciències Socials i Morals en la Facultat de Ciències econòmiques de la Universitat de Barcelona).
"Filosofia política i crisi actual"

b) 19'00 h. Bernat Riutort (professor titular de Filosofia Moral de la UIB).
“Crisi i relacions de poder”

Dijous dia 10: La tasca del pensar ( el paper de la filosofia avui)

a) 17'00 h. Josep Maria Terricabras (catedràtic de Filosofia a la Universitat de Girona. Director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani)
"És important pensar?"

b) 19'00h. Manuel Cruz (catedràtic de Filosofia Contemporània de la Universitat de Barcelona. Director de les col·leccions Pensamiento Contemporáneo y Biblioteca del presente, de l'editorial Paidós)
“La ocupación del filósofo”

Divendres dia 11: El lloc dels valors (problemes ètics actuals)

a) 17'00h. Adela Cortina (catedràtica de Filosofia moral de la Universitat de València)
"Problemas éticos actuales"

b) 19'00h. Camilo J. Cela Conde (catedràtic del Departament de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears. Director del Laboratori de Sistemàtica humana de la UIB)
"El lloc dels valors en el cervell humà"

Podeu descarregar el programa en pdf aquí.
També podeu descarregar el cartell en format pdf aquí.

Hem sol·licitat un crèdit per formació del professorat de filosofia a la Conselleria d'Educació i de lliure configuració per l'alumnat de la UIB. Aquestes activitats seran gratuïtes i d'accés lliure per tots els interessats. Tothom que vulgui sol·licitar els crèdits s'haurà d'inscriure prèviament enviant per correu electrònic a l'adreça info@afib-filosofia.org aquesta sol·licitud.

dimarts, 16 de juny de 2009

Examen de filosofia Selectivitat juny 2009

Per si resulta del vostre interès us facilitam la prova de filosofia de la Selectivitat de la UIB del juny del 2009. Clicau aquí.

dimarts, 9 de juny de 2009

CURS D'ESTIU a la UIB "GLOBALITZACIÓ: VISIONS CRÍTIQUES ACTUALS"

GLOBALITZACIÓ: VISIONS CRÍTIQUES ACTUALS

Col·laboració: Departament de Filosofia i Treball Social.

Coordinació: UIB (Departament de Filosofia i Treball Social): Joaquín Valdivielso Navarro, professor contractat doctor. Antoni Jesús Aguiló Bonet, investigador FPU. Tomeu Sales Gelabert, investigador FPI. Miquel Comas Oliver, investigador FPI.

Professorat
Rosa Cobo, professora titular de Sociologia a la Universitat de la Corunya; Antoni Verger Planells, professor investigador de la Universitat d’Amsterdam. Jaime Pastor, professor titular de Ciències Polítiques de la UNED. Joaquim Sempere, professor titular de Sociologia de la Universitat de Barcelona. Danielle Provansal, catedràtica emèrita d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Rosa Cursach, llicenciada en Filosofia (UIB), professora de secundària, membre investigadora al grup de recerca PTS. Antoni Jesús Aguiló, llicenciat en Filosofia, investigador FPU, membre del grup de recerca PTS. Joan Amer, llicenciat i doctor en Sociologia, professor associat del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB, membre del grup de recerca PTS. Tomeu Sales, llicenciat en Filosofia, investigador FPI, membre del grup de recerca PTS. Alexandre Miquel, professor titular d’universitat del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Coordinadors de taules rodones
Maria Antònia Carbonero, doctora en Sociologia. Professora titular de Sociologia (UIB). Membre del grup PTS i directora de l’Observatori Social de les Illes Balears (OSIB).
Bernat Riutort, doctor en Filosofia. Professor titular de Filosofia Política (UIB). Director del grup de recerca PTS.
Joaquín Valdivielso, doctor en Filosofia. Professor contractat doctor (UIB). Investigador del grup de recerca PTS.
Leandro Castagnari, llicenciat en Història.
Miquel Comas, llicenciat en Filosofia. Investigador FPI (CAIB). Membre del grup de recerca PTS.

Del 13 al 17 de juliol, de les 9.30 a les 14 hores
Edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
Crèdits de lliure configuració: 2
Hores de formació permanent de professorat: sol·licitades.

Alumnat
El curs s’adreça a totes aquelles persones i entitats interessades en un fenomen tan actual com el de la globalització i les seves causes i conseqüències humanes.

Objectius
Els objectius generals del curs es poden resumir fonamentalment en els següents:
1. Abordar de manera àmplia la problemàtica dels actuals processos de globalització de la societat, fet que haurà de conduir a l’estudi i elaboració de mesures correctores i propostes alternatives orientades a la construcció d’un món més just, igual i solidari.
2. Indagar en causes i conseqüències socials, econòmiques, polítiques, culturals i ecològiques dels processos de globalització.
3. Oferir eines d’interpretació i anàlisi crítica sobre la globalització des d’una perspectiva teòrica interdisciplinària.

Metodologia
El curs s’estructura en sessions presencials diverses: exposicions teòriques, conferències i taules rodones de discussió. S’afavorirà la lectura de documents, la utilització de material audiovisual i, molt especialment, el debat entre els participants.

Continguts teòrics i pràctics
S’ha estructurat el contingut del curs en 5 blocs temàtics d’exposició:
1. Educació pública, democràcia i globalització.
2. Poder, cosmopolitisme i globalització.
3. Gènere i globalització.
4. Globalització i migracions.
5. Turisme, globalització i desenvolupament sostenible.

La distribució provisional dels continguts és la següent:

Dilluns, 13 de juliol
9.30-10.45 h. Ponència: «És necessari reinventar la democràcia?» Antoni Jesús Aguiló.
• La democràcia hegemònica
• El repte de la democràcia contrahegemònica i les seves versions
• Propostes politicosocials alternatives. L’experiència del Fòrum Social Mundial
10.45-11 h. Pausa
11.00-12.15 h. Conferència: Globalització i privatització de l’ensenyament públic superior. Antoni Verger.
• La capitalització del coneixement
• El neoliberalisme i les institucions d’ensenyament superior
• El cas europeu: el procés de Bolonya i l’adapció a l’espai europeu d’educació superior (EEES)
12.15-12.30 h. Pausa
12.30-14 h. Taula rodona: Democràcia, educació pública i globalització. Moderador: Miquel Comas.

Dimarts, 14 de juliol
9.30-10.45 h. Ponència: «Relacions de poder i cosmopolitisme». Tomeu Sales.
• Relacions de poder transnacionals
• Moviments socials transnacionals
• Opinió pública transnacional
• Relacions cosmopolites
10.45-11 h. Pausa
11-12.15 h. Conferència: «Crisi global i estratègies polítiques alternatives». Jaume Pastor.
• Triomf i crisi del neoliberalisme
• El neoconservadorisme nord-americà
• El social liberalisme de la «tercera via»
• Crisi de l’esquerra radical i socialdemòcrata
• Aparició de noves propostes
12.15-12.30 h. Pausa
12.30-14 h. Taula rodona. Els reptes de la política en una fase de crisi econòmica global; la disputa sobre les sortides. Moderador: Bernat Riutort.

Dimecres, 15 de juliol
9.45-10.45 h. Ponència: «Les transformacions del moviment feminista en l’era global». Rosa Cursach.
• Les diferents onades del moviment feminista
• La desconstrucció del gènere
• El gènere i la teoria de la justícia
• Ètica i gènere
10.45-11 h. Pausa
11.00-12.15 h. Conferència: Globalització i gènere. Rosa Cobo.
• La distribució desigual per raons de gènere
• Gènere i família
• El gènere com a política pública transversal
12.15-12.30 h. Pausa
12.30-14 h. Taula rodona: Feminisme i globalització. Moderadora: Maria Antònia Carbonero.

Dijous, 16 de juliol
9.30-9.45 h. Inauguració
9.45-10.45 h. Ponència: «El mite del xoc de civilitzacions i la política de la identitat segons Edward W. Said». J. Jesús Camargo.
10.45-11 h. Pausa
11-12.15 h. Conferència: «Mobilitats globals: la gestió de la diversitat cultural a debat». Danielle Provansal.
• Els fluxos migratoris
• Les lleis nacionals d’immigració
• Les fronteres nacionals
• Les xarxes socials en els espais d’arribada
• Immigració i gènere
12.15-12.30 h. Pausa
12.30-14 h. Taula rodona: Globalització, migracions i espai públic. Moderador: Alexandre Miquel.

Divendres, 17 de juliol
9.30-10.45 h. Ponència: «Els processos polítics locals a les platges globals». Joan Amer.
10.45-11 h. Pausa
11-12.15 h. Conferència: «Els perills de la globalització capitalista per a l’alimentació mundial». Joaquim Sempere.
12.15-12.30 h. Pausa
12.30-14 h. Taula rodona: La societat i la cultura del consum. Moderador: Joaquín Valdivielso.

Inscripció i matrícula:

Preu per cada curs:
Comunitat universitària i estudiants: fins al 12 de juny: 30 euros, a partir del 13 de juny: 60 euros.
Formació permanent del professorat i altres: fins al 12 de juny: 45 euros, a partir del 13 de juny: 90 euros.