dimarts, 2 d’abril de 2013

Nova Junta Directiva de l'AFIB

La Junta Directiva pel quadrienni 2012-2016 està formada per:

President: Francesc Torres
Vicepresident: Andrés L. Jaume
Secretària: Margarita Santandreu
Vicesecretari: Pau Frau
Tresorer: Miquel Riera
Vocal: Pere Reure
Vocal Menorca: Antoni Barber
Vocal Eivissa: Mª Neus Cardona
Vocal: Macarena Dengra
Vocal: Natanael Pacheco
Vocal: Antonio Bonet