dilluns, 29 de novembre de 2010

X JORNADAS DE HISPANISMO FILOSÓFICO


X JORNADAS DE HISPANISMO FILOSÓFICO

www.ahf-filosofia.es

CRISIS DE LA MODERNIDAD Y FILOSOFÍAS IBÉRICAS

Santiago, 13-15 de abril de 2011


Organizan: Departamento de Filosofía e Antropoloxia Social

da Universidade de Santiago de Compostela

Asociación de Hispanismo Filosófico

Colaboran: Facultad de Filosofía da Universidade de Lisboa

Facultad de Filosofía da Universidade do Minho

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)

PROGRAMA

Miércoles 13.

7 de la tarde: Conferencia inaugural: Ángel Abuin González (Universidad de Santiago de Compostela): “Valle Inclán y la dramatización del silencio”

Jueves 14

10-11. Andrés Torres Queiruga (Universidad de Santiago de Compostela): A. Amor Ruibal: una alternativa inédita al modernismo”

Descanso

11.30-12.30. Janus Wojcieszak (Universidad de Varsovia): “La razón ensayística de Octavio Paz y la crisis de la modernidad”

1-2. Leonel Rodríguez (Universidad de Lisboa): “Antero de Quental o Problema da Decadencia dos Povos Peninsulares

2. Comida

4.30. Arturo Casas Vales (Universidad de Santiago de Compostela): “Filosofía de la historia en la ensayística de Rafael Dieste”

5.30. Francisco Martín (Universidad de Turín): “Francisco Ayala y el periodo del exilio argentino”

6.30-8. 4 Comunicaciones [al menos, pues pueden duplicarse las mesas; en la publicación todos los textos van seguidos, sin distinción]

Viernes 15

10-11. Acilio da Silva Estanqueiro Rocha (Universidad do Minho): “Europa nas “asas de Pégaso (Ortega e Pessoa)”

Descanso

11.30-12.30. José Luis Mora (Universidad Autónoma de Madrid): “Carlos Gurméndez o la pasión racional”

1-2 Gerardo Bolado: “10 años de producción filosófica en España (2000-2010): una primera aproximación”

4.30-5.30. 3 Comunicaciones [lo mismo]

6. Homenaje a José Luis Barreiro: La recuperación del pensamiento gallego en la Universidad de Santiago de Compostel

Intervienen: José Luis Abellán (Universidad Complutense), Antonio Heredia (Universidad de Salamanca), Marcial Gondar (Universidad de Santiago de Compostela) y Martín González (Universidad de Santiago de Compostela

José Luis Barreiro (Universidad de Santiago de Compostela): La recuperación del pensamiento gallego en los últimos 25 años

Entrega de diplomas a José Luis de su Departamento y de la AHF

7.30. Conferencia de clausura: Ramón Regueira (Universidad de Santiago de Compostela): “Trece tesis sobre Xoan Vicente Viqueira”

Idiomas de las jornadas: castellano, gallego y portugués

dilluns, 22 de novembre de 2010

COL.LABORACIÓ ENQUESTA HISTORIA FILOSOFIA

N'Emili Gallardo mos ha demanat si vos podíem fer arribar la seva petició de col.laboració en un treball de master que està fent.

En primer lloc em present: som n’Emili Gallardo i estic duent a terme un Màster en Tecnologia Educativa ( UIB) en el qual he de desenvolupar un treball d’investigació. El meu treball d’investigació tracta sobre l’aplicació didàctica d’un tipus de jocs d’internet a l’assignatura d’història de la filosofia per segon de batxillerat, en aquest sentit he de menester la seva col·laboració per dur a terme un estudi de necessitats d’aquesta aplicació didàctica i de les TIC en general.

Així doncs, vos deman:

1. Emplenar el qüestionari que trobareu a la següent adreça: http://paidotribos.blogspot.com/2010/05/questionari-professorat.html i trametre la consulta afegint com a títol qüestionari professorat

2. Que els vostres alumnes de l’assignatura d’història de la filosofia de segon de batxillerat emplenin el qüestionari que trobaran a : http://paidotribos.blogspot.com/2010/05/questionari-alumnat.html i que el trametin afegint el títol de qüestionari alumnat

Alhora de trametre el qüestionari s’obrirà automàticament el gestor de correu electrònic que tingui instal·lat al vostro ordinador i només haureu de pitjar "enviar" ( i si escau afegir la vostra adreça de correu). En cas de tenir qualque problema sempre podeu copiar el formulari des del blog i enviar-lo mitjançant el compte de correu electrònic que empri habitualment.

Per tal que els vostres alumnes puguin emplenar el qüestionari, vos faig les següents propostes:

· En temps de classe de la seva assignatura dur els alumnes a l’aula d’informàtica i des d’allà que els alumnes emplenin el qüestionari i l’enviïn

· Emprar el temps de la classe de tutoria per dur als alumnes a l’aula d’informàtica per tal d’emplenar el qüestionari i enviar-lo

El fet de comentar als alumnes que ho facin des de casa seva pel seu propi compte pot dur a que s’oblidin i que l’objectiu d’aquesta investigació no tingui èxit.

Gràcies per la vostra col·laboració!

Si teniu qualque dubte o problema vos poeu posar en contacte amb jo mitjançant el correu emilio19777@gmail.com o cridant al telèfon 622112267

Salutacions cordials

Emili Gallardo

diumenge, 7 de novembre de 2010

CURS SOBRE HUME


L'AFIB organitza un curs d'actualització sobre Hume, en col.laboració amb el Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats.

Programa

- 3 de febrer
Josep Ll. Prades (U. Girona): La teoria del coneixement de Hume
- 4 de febrer
Josep Ll. Prades (U. Girona): La concepció del subjecte en Hume
- 9 de febrer
José A. Marina: La filosofia pràctica de Hume
- 10 de febrer
José A. Marina: Hume en context (il.lustració, empirisme)

Les sessions seran de 17 a 19 h., al Col.legi de Doctors i Llicenciats

Metodologia
Els inscrits rebran un dossier de textos seleccionats, i s'espera que els llegesquin abans de les sessions, per poder aplicar una metodologia de comentari de texts i seminari.

Crèdits
S'està tramitant el reconeixement d'aquest curs com activitat de formació permanent del professorat i com a crèdit de lliure configuració pels estudiants (10 h., 1 crèdit)