ESTATUTS

La finalitat de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears és la de fomentar l'estudi de la filosofia, fer de nexe d’unió entre les diferents institucions interessades per la filosofia, fer present la filosofia al nostre món cultural i difondre informació dels cursos, seminaris i bibliografia que es facin a les nostres Illes i fora d'elles.
Per acomplir aquests objectius, promourà activitats de tot tipus (seminaris, conferències, congressos, etc.) relacionats amb la filosofia.
Aquesta associació no té cap finalitat de lucre.
(Article 2 dels Estatuts de l'AFIB)