dimarts, 14 de gener de 2014

Acords Assemblea 17/12/13Acords presos a l’Assemblea Ordinària
 del dia 17 de desembre de 2013.

Reunits 14 associats de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears el dia 17 de desembre de 2013 i desprès d’escoltar diferents propostes s’acordà el següent:
1.      Adhesió per unanimitat al document “COMUNICAT DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA I TREBALL SOCIAL EN RELACIÓ AL TIL I A LA POLÍTICA EDUCATIVA”. S’adjunta còpia.
2.      Declaració de forma contundent contra el TIL amb tretze vots a favor i un en contra.
3.      Suport a l’assemblea de docents amb onze vots a favor, dos en contra i una abstenció.

Curs Sapere Aude

Informació del curs Sapere Aude