dilluns, 19 de desembre de 2011

ASSEMBLEA DE SOCIS 2011


Palma, a 13 de desembre de 2011.                

Benvolgut/da company/a:

Acabam un any en què l’AFIB ha seguit oferint diverses activitats, destinades principalment a la formació de professorat i a l’alumnat universitari, però que a més ha treballat en dues de les línies prioritàries que ens havíem marcat: fer possible la realització d'activitats a Eivissa i Menorca (i una primera passa l'hem donada amb el curs sobre Hannah Arendt) i enfortir les relacions amb les societats de filosofia veïnes, com són la catalana i la valenciana (i fruit d'això són l'organització conjunta dels XVI Col·loquis de Vic (octubre 2011) i del II Congrés català de filosofia (Sueca, novembre 2011). Queden, però, moltes coses per dur a terme, per tal de poder oferir més activitats filosòfiques i contribuir a la difusió social de la filosofia. Per això, cal que participeu més activament, en la mesura de les vostres possibilitats, ja suggerint-nos línies d’acció o activitats concretes, ja col·laborant en activitats, ja simplement convidant a altra gent a sumar-se a la nostra associació.

Per parlar de tot això i més, i tal com indiquen els nostres estatuts volem convocar-te a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dimarts 20 de desembre al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Balears, situat al C/ Berenguer de Tornamira, 9 1er., Palma, a les 19:00 h. en primera convocatòria i a les 20:00 h. en segona convocatòria (hora real perquè quedi legalment constituïda l’Assemblea) amb el següent Ordre del Dia:

1.     Memòria de les activitats realitzades durant l’any 2011.
2.     Lectura i aprovació, si pertoca, de l’estat de comptes.
3.     Informació de les properes activitats de l’AFIB.
4.     Informació sobre les properes jornades de l'AFIB i sobre el III Congrés Català de Filosofia. Votació, si escau.
5.     Informació sobre l'elaboració dels nous estatuts de l'AFIB.
6.     Torn obert de paraules.
7.     Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta de l’assemblea.

En el mes de gener passarem la domiciliació dels rebuts corresponents a la quota del 2012 que és de 22 €. Amb la finalitat d’actualitzar les nostres dades t’agrairïem ens facilitassis qualsevol canvi en les dades bancàries, adreça de correus (canvi de noms de carrer; etc.), telèfon,... i, ens indiquis la teva adreça de correu electrònic per facilitar-nos l’enviament d’informació (ho podeu fer a msantandreun@yahoo.es).

Volem recordar-te que a la nostra pàgina web trobaràs informacions que et poden resultar d’especial interès.

També t’adjuntam el butlletí de subscripció a la JOCIH (Revista d’història de la filosofia catalana/Journal of catalan intellectual history) en paper s’edita en anglès i en línia en català per si t’interessa.

No volem acomiadar-nos sense desitjar-te un Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

Ben cordialment,

Joan Lluís Llinás.
President de l’AFIB.


Apartat de correus 1271.        http://www.balearweb.net/afibfilosofia/                 
07080 Palma.                          E.mail: info@afib-filosofia.org

SUBSCRIPCIÓ A LA REVISTA D'HISTORIA DE LA FILOSOFIA CATALANA

Revista semestral, editada per diverses universitats de parla catalana (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de València) i tres Societats Acadèmiques (Societat Catalana de Filosofia, la Societat de Filosofia del País Valencià, Associació Filosòfica de les Illes Balears), amb el suport dels tres Instituts (Institut d'Estudis Catalans, Institut de Dret i Tecnologia de la UAB, Institut Ramon Llull). L'actual edició (Volum 1, número 1 & 2, 2011) és la primera publicació de la revista.

Es publica en català en paper i també en anglès en versió electrònica. El volum de 2012 estarà dedicat a Ferrater Mora. La subscripció anual costa 29,75€, enviament inclòs.

dilluns, 11 de juliol de 2011

CONGRESO INTERNACIONAL Ortega y Gasset Nuevas lecturas. Nuevas perspectivas A propósito de la nueva edición de sus Obras completas
Del 15 al 18 de noviembre de 2011 se celebrará en Madrid el Congreso internacional “Ortega y Gasset. Nuevas lecturas. Nuevas perspectivas. A propósito de la nueva edición de sus Obras completas”, organizado por el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, que contará con la participación de más de 70 ponentes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran los más reconocidos especialistas en la obra de Ortega y numerosos jóvenes investigadores que han defendido sus tesis doctorales recientemente.

Los organizadores del Congreso quieren promover la difusión del pensamiento de José Ortega y Gasset desde la discusión y debate que permite la nueva edición de sus Obras completas (Madrid, Fundación José Ortega y Gasset / Taurus, 2004-2010), edición que incorpora 262 nuevos textos, muchos de ellos prácticamente desconocidos y casi un centenar de inéditos. El Congreso será el momento idóneo de presentar nuevas investigaciones desde los muy diversos ámbitos que la obra de Ortega abarca: filosofía, antropología, literatura, crítica literaria, estética, historia, politología, sociología, comunicación, técnica y tecnología, traductología, biblioteconomía...

Además, el Congreso será una buena ocasión para debatir la metodología de investigación y edición ideada y desarrollada para la publicación de las Obras completas de un clásico del pensamiento contemporáneo en español, que es un hito en las investigaciones dentro de los ámbitos de las humanidades y la edición, entre otros motivos, y muy especialmente, por el uso de las nuevas tecnologías en todas sus fases.

Los organizadores también pretenden incentivar aún más la publicación de la obra de Ortega en lenguas distintas del español. Por ello, se ha previsto una sesión con el título “Editar a Ortega en otras lenguas”, en la que intervendrán profesores e investigadores que han traducido recientemente alguna obra del filósofo español al inglés, francés, alemán o portugués.

Las sesiones versarán sobre “Editar a un clásico contemporáneo”, “Ampliando miradas (nuevas investigaciones)”, “El diálogo de Ortega con los clásicos”, “El diálogo de Ortega con sus contemporáneos”, “Editar a Ortega en otras lenguas”, “Arte y literatura en Ortega”, “Ortega en la filosofía española”, “Ortega, pensador europeo” y “Ortega ante su tiempo”.


INSCRIPCIONES:

Tasas de matrícula:

Ordinaria: 80 euros

Reducida: 40 euros (estudiantes y licenciados en situación de desempleo)

Exentos: Ponentes y comunicantes con Comunicación aceptada

Todos los asistentes y comunicantes del Congreso deben inscribirse.

El plazo de inscripción será desde el 1 de junio hasta el 14 de noviembre.

Dado que las plazas son limitadas, las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta cubrir la totalidad de las plazas.

Todos los inscritos recibirán el Diploma del Congreso. Los ponentes y comunicantes obtendrán, además, los correspondientes Certificados acreditativos.

Se encuentra en proceso de trámite el reconocimiento de 3 créditos para Licenciatura y 1 para Grado en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.


Procedimiento de inscripción:

1- Cumplimentar debidamente el Boletín de inscripción.

Hay que tener en cuenta que todos los datos consignados en ese Boletín, incluidas las direcciones de correo electrónico, serán los que se utilicen en Diplomas y Certificados, así como para cualquier comunicación de la Organización con los inscritos.

2- Pago de las tasas.

Realizar una transferencia bancaria o ingreso a nombre de Fundación José Ortega y Gasset en el banco Santander.

Número de cuenta: 0049-0321-08-2110214204 (IBAN: ES15-0049-0321-08-2110214204; SWIFT: BSCHESMM)

Por favor, NO OLVIDE indicar en el concepto del pago “Congreso Ortega” además de su nombre y apellidos.

3- Envío del Boletín de inscripción cumplimentado junto con una copia escaneada del justificante de pago bancario (en el caso de los inscritos no exentos del abono de tasas) a la siguiente dirección: inscripcioncongreso.ortega2011@fog.es

Los alumnos y licenciados en situación de desempleo deberán adjuntar, además, una copia escaneada de cualquier documento que acredite esa condición.

Calendario:

1 de junio de 2011: apertura del plazo de inscripción

16 de septiembre de 2011: fecha límite de recepción de Comunicaciones

30 de septiembre de 2011: notificación de la aceptación de Comunicaciones

14 de noviembre 2011: fecha límite para realizar la inscripción al Congreso

15, 16, 17 y 18 de noviembre de 2011: fecha de realización del Congreso


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro de Estudios Orteguianos

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón

c/ Fortuny, 53. 28010 Madrid

Tlf: (34) 91 700 41 39 / 35 - Fax: (34) 91 700 35 30

Correo electrónico: inscripcioncongreso.ortega2011@fog.es

www.ortegaygasset.edu

dimarts, 3 de maig de 2011

Seminari "Religión entre conflicto y diálogo"

Dilluns 9 de maig, de 18 a 20 h.
Dimarts 10 de maig, de 18 a 20 h.
Dimecres 11 de maig, de 16 a 18 h.

A. FABRIS (Universitat de Pisa i de Lugano)

"Religión entre conflicto y diálogo"

Laboratori de Filosofia, Ramon Llull
Organitzat pel Departament de Filosofia, en el marc del Master de Filosofia Contemporània

dijous, 28 d’abril de 2011

ANUNCI CONFERENCIES i CONGRES

Dijous 28 d'abril, a les 19,30 h.
LLUIS PUJADAS: "Japó: Modernitat i Tradició"
Llibreria La Biblioteca de Babel

Dilluns 2 de maig, de 18 a 20 h., i dimarts 3 de maig, de 16 a 18 h.
FELIX DUQUE: "Itinerarum Mentis Christianae in Nihilum" (Nihilisme i Cristianisme)
Laboratori de Filosofia de Ramon Llull (activitat del master de Filosofia Contemporània)

Dijous 4 de maig, a les 11 h.
LUDWIG SIEP: "Hegel y la bioética moderna"
Sala d'Actes de Cas Jai

Dijous, 11 de maig, a les 18,30 h.
LLUIS PUJADAS: "Nishida Kitaro: l'encontre filosòfic entre Orient i Occident"

Dins el mes de maig: Congrés "NOUS MITJANS, MOVIMENTS SOCIALS"
http://www.tecnoactivisme.org/cat/programa.html
Conferències de Renée Mérou, Amador Fernández-Savater/Ricardo Galli, Bartomeu Miró,
Fred Adam/Verónica Perales, Marta Bestard/Daniel Jacob, Miquel Comas

diumenge, 17 d’abril de 2011

ENTREVISTA DIARIO DE MALLORCA

El suplement Campus del Diario de Mallorca va entrevistar en Joan Lluis Llinàs, arrel de la posada en marxa del Seminari Permanent de Filosofia. La podeu trobar aquí.

dijous, 31 de març de 2011

SEMINARI PERMANENT DE FILOSOFIA

31 de març, 18 h., Aula de Graus de Ramon Llull

Dr. Francesc Torres:
El sistema d'idees de Hobbes

podeu trobar materials complementaris aquí

divendres, 25 de març de 2011

SEMINARI PERMANENT DE FILOSOFIA

L'Associació Filosòfica de les Illes Balears amb el suport del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB inaugura el Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB. El Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB es crea com un espai de difusió de coneixement de la comunitat filosòfica balear, i amb la pretensió de dinamitzar i contribuir a la vertebració de la nostra comunitat filosòfica.

Us animem a tots a participar-hi.

Primeres activitats programades CURS 2010-2011:

31/03/2011 a les 18:00h a l'Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull.
Dr. Francesc Torres (Dep. Filosofia i Treball Social de la UIB).
El sistema d'idees de Hobbes.

04/05/2011 a les 11:00h a la Sala d'Actes de l'Edifici Cas Jai Llull
Dr. Ludwig Siep (Westfälische Wilhelms- Universität Münster), convidat pel Dr. Gabriel Amengual (Dep. Filosofia i Treball Social de la UIB).
Hegel y la bioética moderna

11/05/2011 a les 18:30h a l'Aula de Graus de l'Edifici Ramon Llull
Dr. Lluís Pujadas Torres
Nishida Kitarô: l'encontre filosòfic entre Orient i Occident

més info: miquel.riera@uib.es

CONGRES INTERNACIONAL SOBRE INTERCULTURALITAT: DEBATENT EL PENSAMENT DE RAMON LLULL

31 de març, 1 i 2 d'abril 2011

lloc: Centre de Cultura de Sa Nostra

Enviament de comunicacions: comitec@ramonllul.net

Inscripcions: webmaster@raimunduslullus.eu

dimarts, 22 de març de 2011

CURS SOBRE HANNAH ARENDT

Universitat de les Illes Balears

Curs HANNAH ARENDT

Adreçat a : Professorat d’educació secundària i estudiants de la UIB

10 hores = 1 crèdit

Professors:

- Manuel Cruz (Catedràtic de Filosofia a la Universitat de Barcelona).

- Fina Birulés (Professora Titular de Filosofia a la Universitat de Barcelona).

- Francesc Torres (Professor Titular de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears).

- Joaquin Valdivielso (Professor Titular de Filosofia moral i política a la Universitat de les Illes Balears).

Objectius:

- Contextualitzar el pensament d’Hannah Arendt.

- Manejar les claus hermenèutiques per entendre el seu pensament.

- Accedir a alguns dels textos més importants de l’obra d’Hannah Arendt.

- Conèixer les polèmiques més importants generades en la recepció de la seva obra.

Continguts:

1) Aproximació al pensament d’Hannah Arendt.

2) Hannah Arendt i la política.

3) Hannah Arendt i la condició humana.

4) Selecció de textos per a treballar a 2n de batxillerat.

Dies, ponent, horari i lloc:

Divendres

8 d’abril

Manuel Cruz

De 19:00 a 21:00 h.

Seu universitària de Menorca. A03.*

Dimecres

13 d’abril

Fina Birulés

De 19:00 a 21:00 h.

Seu universitària d’Eivissa. A02.**

Divendres

15 d’abril

Francesc Torres

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01.***

Dilluns

2 de maig

Joaquin Valdivielso

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01.***

Divendres

6 de maig

Francesc Torres

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01. ***

* Can Salort. C/ Santa Rita, 11. Alaior.

** C/ Bes, 9. Eivissa.

*** Crta. de Valldemossa, km 7,5. Palma de Mallorca

El curs s’emetrà per videoconferència a totes les Illes Balears. En el quadre anterior figura el lloc des d’on parlarà el professor.

Places: mínim 15, màxim 100.

Coordinador:

Andrés Luis Jaume Rodríguez

Inscripció:

S’ha d’emplenar el butlletí d’inscripció i realitzar l’abonament de la quota en el compte de la Caixa de Pensions de Barcelona “LA CAIXA” nº: 2100-1672-10-0200028103 (Oficina Arxiduc Lluís Salvador de Palma de Mallorca).

Aquests documents s’enviaran per fax a l’atenció d’Andrés L. Jaume al nombre 971-17.34.73 amb la referència “Curs Hannah Arendt” o per correu electrònic a l’adreça: andres.jaume@uib.es abans del dia 6 d’abril.

Butlletí d’inscripció

Curs Hannah Arendt

Dades personals

Nom i llinatges (en majúscules):

Adreça:

C.P.: Població:

Telèfon:

NIF (necessari per a les certificacions):

E.mail:

Quota ingressada

Associats/des Associació Filosòfica de les Illes Balears: 10 €

Altres: 30 €

Informació:

http://www.balearweb.net/afibfilosofia/

e-mail: info@afib-filosofia.org

Apartat de correus 1271

07080 Palma

Amb la col·laboració de:

Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears.

S’ha sol·licitat un crèdit de formació del professorat i un crèdit de lliure configuració.

Per obtenir el certificat cal assistir al 80 % de les sessions i presentar la feina encomanada.

dissabte, 12 de març de 2011

XXX PREMI DE FILOSOFIA ARNAU DE VILANOVA


Bases

1. Premis
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:
A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en un escàner impressora.
C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.
Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2010-2011. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

2. Tema
Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:
A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari. B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries. C) Quaselvol tema de l’àmbit de la filosofia.

3. Idioma
En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

4. Extensió
L’extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent:
A) màxim 50 fulls B) màxim 35 fulls per autor C) entre 60 i 80 fulls, acompanyat d’un extracte de dos fulls

5. Presentació
Els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats. S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball.
Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4. Podran acompanyar-se d’altres suports (DVD, CD o memòria USB)

6. Dipòsit
Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

7. Termini
L’acceptació dels treballs es clourà el dijous 28 d’abril del 2011 a les 20 h. Els rebuts per correu fora d’aquest termini no s’acceptaran.

8. Veredicte
Es farà públic el dijous 12 de maig del 2011 al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimarts 17 de maig del 2011, a la seu del Col·legi, a les 19 h.

9. Jurat
El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent: Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores. Els premis poden ser declarats deserts. El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs. Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Col·laboradors
Editorial Proteus
Societat Catalana de Filosofia (IEC)

Organitza
Col.legi de Doctors i Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona Tel. 93 3170428. Fax: 93 4124907 documentacio@cdl.cat
http://www.cdl.cat

dijous, 24 de febrer de 2011

II CONGRES CATALA DE FILOSOFIA

Els propers 9, 10 i 11 de novembre de 2011 es celebrarà el II Congrés Català de Filosofia, en memòria de Joan Fuster. Tendrà lloc a la Casa Joan Fuster de Sueca.

Conferenciants invitats:
- Jesús Alcolea Banegas (Universitat de València)
- Antoni Bosch-Veciana (Universitat Ramon Llull)
- Tobies Grimaltos Mascarós (Universitat de València)
- Carlos Moya Espí (Universitat de València)
- Lluís Pujadas Torres (Illes Balears)

Hi haurà també la possibilitat de presentar comunicacions.

dimarts, 8 de febrer de 2011

ASSEMBLEA DE LA AFIB

Palma, a 24 de gener de 2011.

Benvolgut/da company/a:

Tal com indiquen els nostres estatuts volem convocar-te a l’Assemblea General Ordinària que tendrà lloc el dimarts 8 de febrer al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Balears, situat al C/ Berenguer de Tornamira, 9 1er., a les 18:30 h. en primera convocatòria i a les 19:30 h. en segona convocatòria (hora real perquè quedi legalment constituïda l’Assemblea) amb el següent Ordre del Dia:

1. Memòria de les activitats realitzades durant el curs 2009-10.

2. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’estat de comptes.

3. Informació de les properes activitats de l’AFIB.

4. Torn obert de paraules.

5. Lectura i aprovació, si pertoca, de l’acta de l’assemblea.

Durant els propers dies passarem la domiciliació dels rebuts corresponents a la quota del 2010 que és de 22 €. Amb la finalitat d’actualitzar les nostres dades t’agrairïem ens facilitassis qualsevol canvi en les dades bancàries, adreça de correus, telèfon,... i, ens indiquis la teva adreça de correu electrònic per facilitar-nos l’enviament d’informació.

Volem recordar-te que a la nostra pàgina web trobaràs informacions que et poden resultar d’especial interès.

També t’adjuntam el programa del curs HUME: MÉS ENLLÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ ESCOCESA que hem organitzat en col·laboració amb el Departament de Filosofia de la UIB y del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

No volem acomiadar-nos sense desitjar-te un feliç Any Nou.

Ben cordialment,

Joan Lluís Llinás.

President de l’AFIB.

Apartat de correus 1271. http://www.balearweb.net/afibfilosofia/

07080 Palma. E.mail: info@afib-filosofia.org

dijous, 3 de febrer de 2011

CONVOCATORIA PREMI BLASCO D'ASSAIG

La Càtedra Josep Lluis Blasco de Filosofia i Ciutadania de la Universitat de València convoca el seu premi d'assaig.
Podeu trobar les bases de la convocatòria a: http://www.uv.es/fce/cablasco/premi.pdf

dimarts, 4 de gener de 2011

CURS SOBRE HUME


Curs: HUME: MÉS ENLLÀ DE LA IL·LUSTRACIÓ ESCOCESA

Adreçat a : Professorat d’educació secundària i estudiants de Filosofia

10 hores = 1 crèdit

Professors:

JOSEP LLUIS PRADES (PROFESSOR TITULAR DE TEORIA DEL CONEIXEMENT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA)

JOSE ANTONIO MARINA (PROFESSOR D’INSTITUT I ASSOCIAT DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA DE LA UIB)

Objectius:

- Accés a alguns dels textos més importants de l’obra de Hume.

- Maneig de les claus hermenèutiques per entendre la radicalitat del seu pensament.

- Aprofundiment en el plantejament empirista, tant en filosofia teòrica com pràctica, i les conseqüències que se’n segueixen.

- Coneixement de les polèmiques més importants generades en la recepció de l’obra de Hume.

- Contextualització del seu pensament en el marc de la Il·lustració europea, i de la història de la filosofia en general (què vol dir ser empirista?)

Continguts:

1) L'EMPIRISME DE HUME

2) LA CONCEPCIÓ DEL SUBJECTE

3) FILOSOFIA PRACTICA

4) HUME EN EL CONTEXT DE LA IL·LUSTRACIÓ ESCOCESA

Dies, horari i lloc:

Dies 3, 4, 9 i 16 de febrer de 2011 de 17:30 a 19:30 h. al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears

C/ Berenguer de Tornamira, 9 1r-2a

Places: mínim 15, màxim 30

Coordinadors:

Antoni Gomila Benejam i Margarita Santandreu Niell.

Inscripció:

Inscripció: Fins dia 30 de gAl Col·legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 i de 17:00 a 20:30 hores o inscripció on-line: www.cdlbalears.com Col·legiats/des CDL i associats/des AFIB: 10€ / Altres: 30 €.

(La Caixa, 2100-0345-91-0200135257).

S’ha sol·licitat un crèdit de formació del professorat i un de lliure configuració