Activitats realitzades per anys

Relació d'activitats realitzades

        Conferència de presentació pública de l'AFIB

                        La funció pública de la filosofia, Prof. Josep Maria Terricabras, 16 d'octubre de 1991.

       

        CURS 1991-1992

       

        Curs de lectura de textos filosòfics

            Lectura i comentari del llibre IV de la Metafísica d'Aristòtil.

            Prof.. Juan Luis Vermal

            Lectura i comentari del Liber de ascensu et descensu intellectus de Ramon Llull.

            Prof. Jordi Gayà

            Seminari sobre Investigació sobre l'enteniment humà de David Hume.

            Prof. Albert Saoner

            Seminari sobre els Manuscrits sobre economia i filosofia de Karl Marx.

            Prof. Gabriel Amengual

       

        Altres seminaris

            Seminari sobre Theodor W. Adorno.

            Prof. Mateu Cabot.

            Grup de treball sobre La genealogia de la moral, de Friedrich Nietzsche.

            Seminari sobre Jean-Jacques Rousseau

            Prof. Bernat Riutort

      

         CURS 1992-1993

       

        Curs de lectura de textos filosòfics:

            Lectura i comentari de República de Plató.

            Prof. Juan Manuel del Pozo Alvarez.

            Lectura i comentari de Suma Teológica de Sant Tomàs.

            Prof. Jordi Gayá.

            Lectura del Discurs del mètode de René Descartes.

            Prof. Josep Olesti.

            Lectura de la Crítica de la raó pura de Immanuel Kant.

            Prof. Pere Lluís Font.

       

        Altres seminaris:

            "Democràcia, públic i teoria de la comunicació a Jürgen Habermas"

            Prof. Bernat Riutort.

     

         CURS 1993-1994

       

        Curs de Didàctica de la filosofia

            La filosofia com a pensament crític

            Prof. Irene de Puig.

            Activitats i recursos didàctics a la Filosofia de 3r de BUP o 1r de Batxillerat

            Prof. César Tejedor.

            Filosofia a l'escola

            Prof. Eulàlia Bosch.

            La Història de la filosofia com a problema filosòfic

            Prof. Ignacio Izuzquiza.

        Altres

            Seminari sobre Sartre.

            Prof. Adolfo Muñoz Arias.

     

        CURS 1994-1995

       

         Jornades de Filosofia 1994 (Friedrich Nietzsche)

        20-22 de setembre de 1994, al Gran Hotel (seu de la Fundació 'la Caixa').

       

        Conferències:

            Prof. Eugenio Trías (Universitat Pompeu Fabra), Nietzsche y la religión del espíritu.

            Prof. Ferruccio Andolfi (Universitat de Parma), Nietzsche y el individualismo.

            Prof. Andrés Sánchez Pascual (Universitat de Barcelona), Nietzsche y la literatura.

            Prof. Juan Luis Vermal (Universitat de les Illes Balears), Nietzsche y la metafísica.

       

        Comunicacions:

            Marino Martínez (Zaragoza), Introducción a la filosofía de Nietzsche más allá de la metafísica.

            Alfredo Martínez Sánchez (Granada), La estructura ser/apariencia en la filosofía de Nietzsche.

            Mª Montserrat Armas (Canarias), La sombra de Dionisos. Una lectura metafísica de 'El nacimiento de la tragedia'.

            Jesus Mª López Sotillo (Madrid), La religión de Nietzsche.

            Elvira Burgos Díaz (Zaragoza), La crítica religiosa en el pensamiento de madurez de Nietzsche: los dos "tipos".

            Mª Mercè Domínguez (Palma de Mallorca), Aproximación simbòlica al Zaratustra.

            Angel Mollà (La Laguna), Un ejército de tropos.

            Mª Marla Zárate (Madrid), El superhombre y el primer hombre. Nietzsche y Camus.

       

        Concert

        Interpretació d'una selecció de peces per a Piano i de Lieder composts per Fr.Nietzsche.

        Presentació: Juan Luis Vermal

        Intèrprets: Ignasi Furió (piano), Joana Llabrés (soprano), Eulàlia Salbanyà (mezzosoprano), Antoni Aragon (tenor) i Pere M. Deyà (baix).

       

        Curs d'Antropologia

        Conferència pública

            Prof. Miguel Morey: La antropología como problema.

       

        Seminaris:

            La vida humana des del punt de vista de l'antropologia biològica

            Prof. Camilo J. Cela Conde:

            L'antropologia cultural i el context metodològic de l'etnologia

            Prof. Sebastià Trias Mercant:

            Antropologia religiosa

            Prof. Miguel García Baró:

            El problema de una antropología histórica

            Prof. Carlos Díaz Hernández:

      

         Curs 1995-1996

        Curs d'epistemologia:

            Teoria del coneixement. Prof Jordi Sales.

            Llenguatge. Prof. Juan José Acero.

            Didáctica. Grup Embolic.

      

        Curs 1996-1997

        Jomades sobre Wittgestein

        Ponéncies:

            "La recepción escindida de la filosofia". Prof Josep Lluís Blasco

            "Ética y estética". Prof. Isidro Reguera.

            "Religión y mística" Prof. Javier Sádaba.

            "Razón y racionalidad" Prof. Antoni Defez.

            "Wittgestein inédito". Prof. Josep Maria Terricabras.

       

        Concert inaugural a càrrec del Prof. Joan Moll al piano.

       

        Comunicacions:

       

            Wittgenstein ante la revolución conservadora de Weimar

            Ignacio Ayestarán Úriz

            Ciencia y religión. De Frazer y Wittgenstein al neointelectualismo.

            Alejandro Blanco Pastor

            La estética de Wittgenstein a la sombra de Kant

            Mateu Cabot

            Wittgenstein: Sistemas de argumentación y universalidad en Sobre la Certeza.

            Cristina Corredor

            La práctica científica examinada con talante wittgensteiniano, una tentativa polémica.

            José Manuel de Cózar

            Jo, Ludwig Wittgenstein

            Antoni Gomila Benejam

            Tractatus Logico-Philosophicus interactivo.

            Radamés Molina/Daniel Ranz

            ¿Qué estamos haciendo aquí?

            Lluís Pujadas

            Inventar Wittgenstein?: sobre la identitat filosòfica de L.Wittgenstein

            Salvador Rubio Marco

            Las reglas y las condiciones epistémicas del saber-cómo

            Jesús Vega Encabo

          

         Curs 1997-1998

            Curs "L'acció humana i la societat"

                    Estètica: Prof. Mateu Cabot.

                    Canvi social: Prof. Bernat Riutort.

                    Acció moral: Prof. Camilo José Cela Conde.

            Cinema i filosofia. Pel·lícules:

                    Freud. presentada pel Prof. Francesc Torres.

                    "El proceso", presentada pel Sr. Angel García.

                    "Metrópoli", presentada pel Sr. Carlos Somoza.

                    "Un, dos, tres", presentada pel Sr. Josep Maria Aguiló.

       

      

        Curs 1998-1999

       

        Seminari de filosofia antiga (en col·laboració amb la Societat d'Estudis Clàssics).

                La noción de la physis y los orígenes de la filosofía griega, Prof. Tomàs Calvo.

                "Ciencia y humanismo en una sociedad tecnificada, Prof. Tomàs Calvo.

       

        Activitats realitzades pels alumnes del departament de filosofia de la U.1.B.:

        Cinema i filosofia: L'amor. Pel-lícules:

                L'amor impossible: King Kong. Presentà: Joan Obrador.

                L'amor generós: Casablanca. Presentà: Monserrat Alcaraz.

                L'amor inesperat: Cryng names. Presentà: Josep Maria Aguiló.

                L'amor sublim: Los dublineses. Presentà: Francesc Torres.

                L'amor frustrat: "Las noches blancas. Presentà: Angel García.

           

        Taules rodones:

                Sortides professionals. Profs participants: Francesc Torres, Lluís Segura, Josep Maria Llauradó.

                Oposicions. Profs. participants: Miquel Jaume, Joan Lluís Llinás, Bàrbara Riera, Sebastiana Giménez.

       

        Curs 1999-2000

        III Jornades de filosofia 2000: "la crisi de la raó".

        6-8 de setembre de 2000, al Gran Hotel (seu de la Fundació “La Caixa”).

            Ponències:

                Carlos Thiebaut: "Juzgar la acción, rechazar el daño e imputar responsabilidad (sobre la supuesta crisis de la razón moral)"

                Angel Gabilondo: "La crisis propia de la metafísica"

                José Jiménez: "¿Muerte o futuro del arte?"

                Miguel Garcia Baró: "Filosofía, religión y crisis"

                Fernando Quesada (UNED)

                Ignacio Izuzquiza (Universidad de Zaragoza)

            Comunicacions:

                        METAFÍSICA:

                 Joan Carles Alzamora (Palma de Mallorca), Nietzsche i les teranyines de la raó.

                Jesús Adrián Escudero (Palma de Mallorca), Heidegger y la filosofía pràctica de Aristóteles: de la Ética a Nicómaco a la ontología de la vida humana.

                Juan Obrador (Palma de Mallorca), El Ethos foucaultiano.

                Marta Tafalla (Barcelona), Metafísica negativa para una razón mimética.

                Mateu Soler (Palma de Mallorca), Dialèctica de la Il·lustració de Adorno i Horkheimer.

                Francesc Casadesús (Palma de Mallorca), Primera causa de l’origen de la raó: la traducció llatina de logos per “ratio”.

                        POLÍTICA:

                Valle Labrada (Madrid), La crisis de la razón práctica. Justicia y utilidad en la comunidad humana

                Francesc Bibiloni (Palma de Mallorca), Una aplicació pràctica de la racionalitat col·lectiva de Jon Elster.

                Bernat Sánchez (Palma de Mallorca), La razón en la sociedad del riesgo.

                Joaquim Valdivielso (Palma de Mallorca), La tragedia de la razón instrumental: los bienes comunes.

                 Mirta Giacaglia (Argentina), Razón y política. Phronesis y democracia radical.

                 Miquel Àngel Capó (Palma de Mallorca), La sociedad informacional: utopía y distopía.

                        ANTROPOLOGIA, FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA.

                Joan Lluís Llinàs (Palma de Mallorca), Una crítica avant la lettre a la raó moderna. Montaigne i el problema de la interculturalitat.

                Antonio Bordoy (Palma de Mallorca), Les formes de govern lul·lianes: crisi del desplegament del raciocini.

                Juan Miguel Mut (Palma de Mallorca), Irracionalitat, racionalitat i transracionalitat en el pensament de Joan Mascaró Fornés.

                Sebastià Trías Mercant (Palma de Mallorca), Angel Palerm y la crítica de la razón antropológica.

                        ESTÈTICA.

                Mateu Cabot (Palma de Mallorca), La “redefinición” postmoderna de la estética.

                Susana Ballesteros (Palma de Mallorca), La crisi de la raó a Benjamin.

                Domingo Hernández (Salamanca), Arte conceptual y mundo invertido.

                José María Alba (Palma de Mallorca), Rayuela, de Julio Cortázar, como modelo de obra literaria de investigación filosófica, entre otras cosas.

           

                    Concert:

                        Circus:

                        Ionatzació. Edgar Varèse.

                        Toccata (1942). Carlos Chávez.

                        Forever and sunsmell (1942). John Cage.

                        Living room music. John Cage.

                        Sonata per a dos pianos i percussió. B. Bartók.

                        Història del soldat. Igor Stravinsky.

                        Tierkreis. K. Stockhausen.

                        RRR... M. Kagel.

                        Marimba Phase. S. Reich.

                        Improvisació sobre escala frígia. Duo.

                        Y. Chin. P. Norgard.

                        El clavecí ben temprat. J.S. Bach.

                        Maimba spiritual.

           

                        Presentació: Juan Luis Vermal.

           

                        Intèrprets: Armando Lorente i Susana Pacheco.

       

        Conferència: La Cosmologia de Giordano Bruno.

        Prof. Miquel Ángel Granada.

       

        Conferència: Orient i Occident.

        Prof. Josep Monserrat.

      

        Curs 2000-2001

            Curs de lectura de texts filosòfics: La República de Plató, l’Ètica a Nicòmac d’Aristòtil, Meditacions metafísiques de Descartes i Així parlà Zaratustra de Nietzsche.

                    Prof. Francesc Casadesús (Universitat de les Illes Balears).

                    Prof. Francesc Torres (Universitat de les Illes Balears).

                    Prof. Juan Luis Vermal (Universitat de les Illes Balears).

                    Prof. Joan Lluís Llinàs (Universitat de les Illes Balears).

      

        Curs 2001-2002

            Noves fronteres de l’Ètica: Problemes relacionats amb la identitat de gènere.

            Prof. Olga Cambasani Baselga. (Llicenciada en Filologia anglesa, traductora  i coordinadora del grup Trans de la COGAM).

       

                Conferència de Gómez Pin.

         

        Curs 2002-2003

            Noves fronteres de l’Ètica: Gen-ètica. Implicacions socials de la clonació i altres tècniques de la ingenieria genètica.

            Prof. Cora Ramon (Universitat de les Illes Balears).

            Prof. Camilo José Cela Conde (Universitat de les Illes Balears).

       

            Cicle: La caverna de Plató. Reflexions.

            Prof. José Luis Molinuevo (Universidad de Salamanca).

      
        Curs 2003-2004

       

             Nou currículum de filosofia a segon de batxillerat: Maquiavel, Spinoza, Locke i Wittgenstein.

            Prof. Joan Lluís Llinàs (Universitat de les Illes Balears).

            Prof. Miquel Beltrán (Universitat de les Illes Balears).

            Prof. Joaquim Valdivielso (Universitat de les Illes Balears).

            Prof. Lluís Pujadas (Universitat de les Illes Balears).

       

        IV Jornades de filosofia 2003 (Art i Filosofia).

                    10-12 de setembre de 2003, al Gran Hotel (seu de la Fundació “La Caixa”).

                     Conferències:

       

            Prof. Román de la Calle (Universitat de Valencia), Entre poética y Crítica: los dominios de la Estética.

            Prof. José Luis Brea (Universidad de Castilla-La Mancha), El arte del futuro.

            Prof. Francisca Pérez Carreño (Universidad de Murcia), Y sin embargo conmueve. Falacias y paradojas sobre la expresión artística.

            Prof. José Luis Molinuevo (Universidad de Salamanca), El límite de la negatividad.

            Prof. Luis Puelles (Universidad de Málaga), La filosofía en la exigencia de pensar las artes.

            Prof. Gerard Vilar (Universitat Autónoma de Barcelona), Las razones del arte.

       

                    Comunicacions:

       

            Nieves Acedo (Madrid), El problema de la inspiración en el pintor americano William Congdon.

            Horacio Alba (Palma de Mallorca), Rayuela, arte y filosofía, entre otras cosas.

            Joan Andreu (Palma de Mallorca), El pulchrum com a moment transcendental de la realitat: breu reflexions sobre el fenomen estètic des de la metafísica de Xavier Zubiri.

            Javier Barcia(A Coruña), La condición expresiva del objeto estético. Una reflexión en torno a Mikel Dufrenne.

            Francesc Bibiloni (Palma de Mallorca), Aproximació a l’art des de Jon Elster.

            Toni Bordoy (Palma de Mallorca), Imagen e imitación: demiurgo, artesano y artista en el neoplatonismo.

            Mercé Domínguez (Palma de Mallorca), De l’art com a alliberació a l’art com a curació i salvació de l’ànima.

            Xavier Escribano (Barcelona), Los signos del arte nos fuerzan a pensar (Arte y filosofía, en diálogo con Merleau-Porty, Proust y Deleuze).

            Pau Frau (Palma de Mallorca), Sonidos y conceptos: hacia un nuevo concepto de análisis musical en Th. W. Adorno.

            Ilia Galán (Madrid), Posibles aplicaciones de la estética sofista de Protágoras a nuestro tiempo.

            Ana García Varas (Salamanca), El estilo y lo convencional en el significado de la imagen.

            Ana María Gómez Gonzalo (Palma de Mallorca), Cínicos, Dadás: una actitud antes la vida.

            Toni Gomila (Palma de Mallorca), Representació i intencionalitat: que pot ser representat visualment?

            Carmen González García (Salamanca), La materia y la culpa.

            Fernando González Moreno (Toledo), La estética de Ortega y el proceso de creación de un arte nacional.

            Paula Lizarraga (Pamplona), Analogías y diferencias en el proceso de descubrimiento científico y artístico. La tradición anglosajona.

            Joan Lluís Llinàs (Palma de Mallorca), Filosofia i literatura. El cas Montaigne.

            Victoria Llort-Llopart (Barcelona), La reflexión del artista ante la creación contemporánea. Innovación y tradición: El caso de Igor Stravinsky.

            Jordi Maiso (Santander), Sufrimiento y solidaridad.

            Alfredo Martínez (Màlaga), Ilusión y realidad en el cine de Eric Rohmer.

            Macarena Moralejo (Valladolid), Aristóteles y Federico Zuccari. Una renovación estética del primer manierismo.

            Antonio Notario, Artes sonoras y estética: Adorno y Mahler.

            Joan Obrador (Palma de Mallorca), Antonio López: Pintor metafísico.

            Iskandar Rementeria (Bilbao), Más allá de la(s) estética(s) de la fascinación.

            Xavier Riera (Palma de Mallorca), L’art possible de la memòria.

            Begonya Saez Tajafuerce (Barcelona), Estética y autonomía: de Adorno a Blanchot.

            Soraya Salinas (Artica), Reflexión estética a partir de L. Wittgenstein.

            Esther Sáncez del Moral (Madrid), Modos de mirar.

            Iñigo Sarriugarte (Leioa), Hacia un arte desterritorializado: la influencia de internet en el proceso de globalización del arte.

            Josep Traverso (Palma de Mallorca), L’estètica de Lukács.

       

                    Concert:

                     I Part.

                    Johanes Brahms: 6 Klavierstücke Op. 118

                    Arnold Schoenberg: Drei Klavierstücke Op. 11

                    Theodor W. Adorno: Drei kurze Klaviertücke (1934-1945)

                    II Part.

                    Arnold Schoenberg: 15 Gedichte aus “Das Buch hängenden Gärten” von Stefan George Op. 15 (15 poemes de “El llibre dels jardins penjants”).

       

                    Intèrprets: Marc Torres (piano) i Yolanda Riera (mezzosoprano).

      
        Curs 2004-2005

       

            II Curs del Nou currículum de Filosofia a segon de batxillerat: David Hume i Jean Jacques Rousseau.

            Prof. José Antonio Marina Miguel (Universitat de les Illes Balears).

            Prof. Joan Lluís Llinàs Begon (Universitat de les Illes Balears).

     
        Curs 2005-2006

       

        XLIII Congrès de Filòsofs Joves: Filosofia i Tecnologia (es).

        26-28 d’abril de 2006, al Gran Hotel (seu de la Fundació “La Caixa”).

       

        Conferències:

                Prof. Adela Cortina (Universitat de València).

                Prof. Mª José Guerra (Universitat de La Laguna).

                Prof. José Luis Molinuevo (Universitat de Salamanca).

                Prof. José Luis Luján (Universitat de les Illes Balears).

       

      

        Curs 2006-2007

                Curs Educació i Ciutadania

               

                    Prof. Miquel Jaume (L'educació per a la ciutadania a Europa)

                    Prof. Eusebi Riera (L'educacio per a la ciutadania al carrer, al currículum i a l'aula)

                    Prof. Joaquín Valdivielso (El concepte de ciutadania: breu història)

                    Prof. Alexandre Miquel (Ciutadania i cultures)

                    Prof. Mª Antònia Carbonero (Ciutadania i gènere)

                                                                                                                                                                                                                           
                    Curs 2007-2008

                Curs Educació per a la ciutadania

                    Prof. Joaquín Valdivielso (Història i evolució del concepte de ciutadania)
                    Dr. Fèlix Pons (Escola i ciutadania)
                    Prof. Maria Ballester (La formació democràtica de la ciutadania)
                    Prof. Victoria Ferrer (Igualtat de gènere. Recursos per al tractament de la temàtica a l'aula)
                    Profs. Herminio Domingo i Nati de Grado (Immigració i convivència intercultural. Recursos per al tractament de la temàtica a l'aula)
                    Prof. Tomeu Barceló (La pràctica del diàleg i l'argumentació a l'aula)
                    Prof. Antoni Petrus (Llibre de text i ciutadania?)
                    Prof. Carmen Pellicer (El currículum d'Educació per a la ciutadania: de la teoria a la pràctica a l'aula)