Fes-te soci

Com inscriure's a l'ASSOCIACIÓ FILOSÒFICA DE LES ILLES BALEARS?


Hi ha que omplir el butlletí d’inscripció amb totes les dades sol·licitades i enviar-lo a l’Apartat de correus 1271 de Palma (C.P. 07080) o entregar-lo a qualsevol membre de la Junta Directiva de l’AFIB. També es pot realitzar a la pàgina web www.balearweb.net/afibfilosofia/
Cal presentar el butlletí de domiciliació bancària a l’oficina on es domiciliarà la quota de l’AFIB.
La inscripció són 20 € i la quota anual és de 22 €. La inscripció es paga una sola vegada i els estudiants, sempre que ho justifiquin, no han de pagar-la.
“Podran ésser socis:
Les persones que hagin estudiat filosofia i totes les que estiguin interessades en la filosofia i ho sol·licitin a la Junta Directiva i abonin les quotes establertes”.
Article 5 dels Estatuts de l’Associació Filosòfica de les Illes Balears.

Palma, a 13 de gener de 2014.

Apartat de correus 1271, 07080 Palma. 

www.afib-filosofia.org