Publicacions dels socis

Publicacions
En aquesta secció es recolliran les més recents publicacions (llibres i articles), de membres de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears
(el més recents van els primers)
Joan Lluís Llinàs Begon

L'home de Montaigne. Una lectura dels Assaigs

Editorial Proa, Barcelona, 2009
Joan Lluís Llinàs Begon

Història de la Filosofia Moderna I:
de Maquiavel a Descartes

Edicions UIB, Palma, 2009
Elisa Rosselló i Forteza

Ètica per a adolescents de totes les edats

Edicions
Documenta Balear, Palma, 2009
Francesc Bibiloni Febrer
Filosokus, enigmes i pensaments bellugadissos. Aplicació didàctica d’endevinalles per a l’estudi de la Filosofia a les Illes Balears.
Editorial Ramon Llull. Palma de Mallorca, 2008.

Sebastià Trias Mercant El crèdit del discurs filosòfic
Edicions Documenta Balear, 2007
Joan Andreu Alcina Voluntat de fonamentalitat i experiència de Déu. Zubiri i el problema de Déu
Facultat de Teologia de Catalunya
Mateu Cabot Más que palabras. Estética en tiempos de cultura audiovisual
Cendeac, Murcia, 2007
Mateu Cabot (editor) El pensamiento de Th. W. Adorno. Balance y perspectivas
Uib, Palma 2007
Ponències i comunicacions del XLIII Congrès de Filòsofs Joves celebrat a Palma l'abril de 2006 organitzat per l'AFIB i el Departament de Filosofia de la UIB

Taula. Quaderns de pensament, núm 40, gener-desembre 2006
Bernat Riutort (coord.) Mª Antònia Carbonero, Alejandro Miquel, Bernat Riutort, Tomeu Sales, Joaquín Valdivielso (editors) Indagaciones sobre la ciudadanía. Transformaciones en la era global.
Icaria editorial, 2007
Miquel Jaume Campaner "No vol ser res més que una educació democràtica per a la democràcia"
Revista "Escola Catalana", núm. 436, any XLII, gener 2007, pàgs 12-14
Mateu Cabot Imatges i conceptes. Introducció a l'estètica
Edicions UIB, Palma 2001
Gabriel Amengual Coll La moral como derecho. Estudios sobre la moralidad en la filosofía del derecho de Hegel
Trotta, Madrid 2001
Miquel Jaume Campaner Freinet a Mallorca. Miquel Deyà Palerm i l'ecola de Consell (1930-1940)
Lleonard Muntaner Editor, Palma 2001
Miquel Jaume Campaner "Plantar cara a la careta de la pena de mort. Com fer-ho a l'escola"
Revista "L'Arc. Quadern informatiu de l'Institut de Ciències de l'Educació. UIB" (Palma), num. 14, novembre 2001, pp. 13-35.
Joan Lluís Llinàs Begon Educació, filosofia i escriptura en Montaigne
Edicions UIB, Palma 2001