dimarts, 17 de gener de 2012

Seminari permanent de Filosofia: Philippe Desan (U. Chicago)


Data: Dimarts, 24 de gener de 2012
Hora: 12:00 hores
Lloc: Sala de Graus. Edifici Ramon Llull
Conferenciant: Philippe Desan. Howard L. Willett Professor in the Humanities and History of Culture at the University of Chicago

Títol: Montaigne: Essais de morale ou morales de l’essai?

Organitza: Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB (Associació Filosòfica de les Illes Balears / Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB)
Destinataris: activitat gratuïta oberta a tot el públic.

A més, per qui hi estigui interessat:

Data: Dilluns, 23 de gener de 2012
Hora: 18:00 hores
Lloc: Laboratori del Màster de Filosofia Contemporània. Edifici Ramon Llull
Conferenciant: Philippe Desan. Howard L. Willett Professor in the Humanities and History of Culture at the university of Chicago.
Títol: Le Socrate de Montaigne ou « la science de s’opposer »
Organitza: Grup de recerca sobre filosofia medieval i moderna (GRFMM) de la UIB
Destinataris: activitat gratuïta oberta a tot el públic.

CICLE DE CONFERÈNCIES "SAPERE AUDE" A CLUB DIARIO DE MALLORCA

L'AFIB organitza, en col.laboració amb el Club Diario de Mallorca, un cicle de conferències amb el títol genèric de "Sapere Aude". El cicle inclourà aquestes conferències:
 
Dimarts
14 de febrer
Manuel Cruz
Pensant l’amor
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
13 de març
Miquel À. Ballester
Pensant l’economia vs. l’ecologia
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
17 d’abril
Conrad Vilanou
Pensant l’educació
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dijous
10 de maig
Alexandre Miquel
Pensant la democràcia: entre el 15-M i la primavera àrab
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
19 de juny
Fernando Broncano
Pensant la tecnologia i l’ésser humà
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
 

S'ha sol.licitat crèdits de formació permanent per professors a la Conselleria d'Educació, i 1 crèdit de lliure configuració pels estudiants de la UIB. Qui hi estigui interessat s'ha d'inscriure.


Inscripció:

S’ha d’emplenar el butlletí d’inscripció i realitzar l’abonament de la quota en el compte de la Caixa de Pensions de Barcelona “LA CAIXA” nº: 2100-1672-10-0200028103 (Oficina Arxiduc Lluís Salvador de Palma de Mallorca).
Aquests documents s’enviaran per fax a l’atenció d’Andrés Jaume al nombre 971-17.34.73 amb la referència “Curs Sapere aude” o per correu electrònic a l’adreça: andres.jaume@uib.es   abans del dia 7 de febrer.

Butlletí d’inscripció

Curs Sapere aude: la filosofia i la realitat.

Dades personals

Nom i llinatges (en majúscules):

Adreça:

C.P.:                                        Població:

Telèfon:

NIF (necessari per a les certificacions):

E.mail:


Quota ingressada

Associats/des Associació Filosòfica de les Illes Balears: 10 €
Altres: 30 €

dimarts, 3 de gener de 2012

ANUARI DE LA SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA


La revista Anuari de la Societat Catalana de Filosofia acaba de publicar en format d'accés obert el número 22 (2011). Podeu consultar el número sencer i el sumari que trobareu a continuació. També podeu visitar la pàgina web de la revista a http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF per a accedir als articles que us interessin.

Consulteu el número sencer

Sumari

Articles

Heràclit com a model filosòfic: una breu introducció
Enrique Hülsz Piccone

Filosofia de la història com a teodicea
Gabriel Amengual Coll

Del «Nosaltres» al «Jo» i de tornada: Aprenent encara de la New School
Lester Embree

L'actualitat de Thomas Hobbes i la traducció de Bartomeu Forteza del De Corpore (DOI: 10.2436/20.3001.01.12) http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56221
Salvador Giner, Israel Forteza, Jordi Sales

Butlletí platònic (VIII)

La mirada que escolta. Anàlisi de l'escena central del Fileb Plató (38c-39c)
Bernat Torres

La teoria aristotèlica de la percepció i els seus antecedents platònics (Teetet i Fileb)
DOI: 10.2436/20.3001.01.14 http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56223>
Luis Andrés Bredlow

Sobre C. H. TARNOPOLSKY, Prudes, Perverts and Tirans. Plato's Gorgias and the Politics of Shame (DOI: 10.2436/20.3001.01.15) http://revistes.iec.cat/index.php/ASCF/article/view/56224
Jordi Ramírez Asensio

Crònica

Informe de la tesi doctoral: Veritat, matematisme i espiritualitat a Spinoza
Jordi Inglada

Informe de la tesi doctoral: El problema de la sensibilització de l'àmbit de la moralitat a Kant
Àlex Mumbrú Mora

II Jornada de filosofia personalista: el desencís ideològic en la societat actual
Albert Llorca Arimany