dijous, 31 de març de 2011

SEMINARI PERMANENT DE FILOSOFIA

31 de març, 18 h., Aula de Graus de Ramon Llull

Dr. Francesc Torres:
El sistema d'idees de Hobbes

podeu trobar materials complementaris aquí

divendres, 25 de març de 2011

SEMINARI PERMANENT DE FILOSOFIA

L'Associació Filosòfica de les Illes Balears amb el suport del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB inaugura el Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB. El Seminari Permanent de Filosofia AFIB/UIB es crea com un espai de difusió de coneixement de la comunitat filosòfica balear, i amb la pretensió de dinamitzar i contribuir a la vertebració de la nostra comunitat filosòfica.

Us animem a tots a participar-hi.

Primeres activitats programades CURS 2010-2011:

31/03/2011 a les 18:00h a l'Aula de Graus de l'edifici Ramon Llull.
Dr. Francesc Torres (Dep. Filosofia i Treball Social de la UIB).
El sistema d'idees de Hobbes.

04/05/2011 a les 11:00h a la Sala d'Actes de l'Edifici Cas Jai Llull
Dr. Ludwig Siep (Westfälische Wilhelms- Universität Münster), convidat pel Dr. Gabriel Amengual (Dep. Filosofia i Treball Social de la UIB).
Hegel y la bioética moderna

11/05/2011 a les 18:30h a l'Aula de Graus de l'Edifici Ramon Llull
Dr. Lluís Pujadas Torres
Nishida Kitarô: l'encontre filosòfic entre Orient i Occident

més info: miquel.riera@uib.es

CONGRES INTERNACIONAL SOBRE INTERCULTURALITAT: DEBATENT EL PENSAMENT DE RAMON LLULL

31 de març, 1 i 2 d'abril 2011

lloc: Centre de Cultura de Sa Nostra

Enviament de comunicacions: comitec@ramonllul.net

Inscripcions: webmaster@raimunduslullus.eu

dimarts, 22 de març de 2011

CURS SOBRE HANNAH ARENDT

Universitat de les Illes Balears

Curs HANNAH ARENDT

Adreçat a : Professorat d’educació secundària i estudiants de la UIB

10 hores = 1 crèdit

Professors:

- Manuel Cruz (Catedràtic de Filosofia a la Universitat de Barcelona).

- Fina Birulés (Professora Titular de Filosofia a la Universitat de Barcelona).

- Francesc Torres (Professor Titular de Filosofia a la Universitat de les Illes Balears).

- Joaquin Valdivielso (Professor Titular de Filosofia moral i política a la Universitat de les Illes Balears).

Objectius:

- Contextualitzar el pensament d’Hannah Arendt.

- Manejar les claus hermenèutiques per entendre el seu pensament.

- Accedir a alguns dels textos més importants de l’obra d’Hannah Arendt.

- Conèixer les polèmiques més importants generades en la recepció de la seva obra.

Continguts:

1) Aproximació al pensament d’Hannah Arendt.

2) Hannah Arendt i la política.

3) Hannah Arendt i la condició humana.

4) Selecció de textos per a treballar a 2n de batxillerat.

Dies, ponent, horari i lloc:

Divendres

8 d’abril

Manuel Cruz

De 19:00 a 21:00 h.

Seu universitària de Menorca. A03.*

Dimecres

13 d’abril

Fina Birulés

De 19:00 a 21:00 h.

Seu universitària d’Eivissa. A02.**

Divendres

15 d’abril

Francesc Torres

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01.***

Dilluns

2 de maig

Joaquin Valdivielso

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01.***

Divendres

6 de maig

Francesc Torres

De 19:00 a 21:00 h.

Campus UIB. Edifici Jovellanos. AV01. ***

* Can Salort. C/ Santa Rita, 11. Alaior.

** C/ Bes, 9. Eivissa.

*** Crta. de Valldemossa, km 7,5. Palma de Mallorca

El curs s’emetrà per videoconferència a totes les Illes Balears. En el quadre anterior figura el lloc des d’on parlarà el professor.

Places: mínim 15, màxim 100.

Coordinador:

Andrés Luis Jaume Rodríguez

Inscripció:

S’ha d’emplenar el butlletí d’inscripció i realitzar l’abonament de la quota en el compte de la Caixa de Pensions de Barcelona “LA CAIXA” nº: 2100-1672-10-0200028103 (Oficina Arxiduc Lluís Salvador de Palma de Mallorca).

Aquests documents s’enviaran per fax a l’atenció d’Andrés L. Jaume al nombre 971-17.34.73 amb la referència “Curs Hannah Arendt” o per correu electrònic a l’adreça: andres.jaume@uib.es abans del dia 6 d’abril.

Butlletí d’inscripció

Curs Hannah Arendt

Dades personals

Nom i llinatges (en majúscules):

Adreça:

C.P.: Població:

Telèfon:

NIF (necessari per a les certificacions):

E.mail:

Quota ingressada

Associats/des Associació Filosòfica de les Illes Balears: 10 €

Altres: 30 €

Informació:

http://www.balearweb.net/afibfilosofia/

e-mail: info@afib-filosofia.org

Apartat de correus 1271

07080 Palma

Amb la col·laboració de:

Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de les Illes Balears.

S’ha sol·licitat un crèdit de formació del professorat i un crèdit de lliure configuració.

Per obtenir el certificat cal assistir al 80 % de les sessions i presentar la feina encomanada.

dissabte, 12 de març de 2011

XXX PREMI DE FILOSOFIA ARNAU DE VILANOVA


Bases

1. Premis
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:
A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en un escàner impressora.
C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.
Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2010-2011. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

2. Tema
Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:
A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari. B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries. C) Quaselvol tema de l’àmbit de la filosofia.

3. Idioma
En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

4. Extensió
L’extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent:
A) màxim 50 fulls B) màxim 35 fulls per autor C) entre 60 i 80 fulls, acompanyat d’un extracte de dos fulls

5. Presentació
Els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats. S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball.
Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4. Podran acompanyar-se d’altres suports (DVD, CD o memòria USB)

6. Dipòsit
Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

7. Termini
L’acceptació dels treballs es clourà el dijous 28 d’abril del 2011 a les 20 h. Els rebuts per correu fora d’aquest termini no s’acceptaran.

8. Veredicte
Es farà públic el dijous 12 de maig del 2011 al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimarts 17 de maig del 2011, a la seu del Col·legi, a les 19 h.

9. Jurat
El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent: Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores. Els premis poden ser declarats deserts. El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs. Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Col·laboradors
Editorial Proteus
Societat Catalana de Filosofia (IEC)

Organitza
Col.legi de Doctors i Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona Tel. 93 3170428. Fax: 93 4124907 documentacio@cdl.cat
http://www.cdl.cat