dimecres, 25 de març de 2015

El Parlament no aprova la PNL pels vots en contra del PP

La Proposició no de Llei de recuperació de la Filosofia a l'ESO i Batxillerat que finalment varen presentar i defensar els partits PSIB-PSOE i MÉS no fou aprovada pels 9 vots en contra del PP, pels 5 vots a favor de l'oposició.
Podeu llegir el debat que va tenir lloc a la Comissió d'Educació i Cultura el dia 19 de març de 2015 al Diari de sessions.
La Xarxa Espanyola de Filosofia (REF), on està integrada l'AFIB, ho ha publicat a la seva web: http://redfilosofia.es/blog/2015/03/22/el-pp-de-baleares-tumba-la-pnl-para-la-recuperacion-de-la-filosofia-en-eso-y-bachillerato/