dissabte, 12 de març de 2011

XXX PREMI DE FILOSOFIA ARNAU DE VILANOVA


Bases

1. Premis
En aquesta convocatòria s’estableixen tres categories de premis:
A) Per a professors d’ensenyament secundari, un premi de 300 euros.
B) Per a alumnes de batxillerat, un primer premi de 210 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi consistent en un escàner impressora.
C) Per a alumnes universitaris, un premi de 250 euros per a un assaig de reflexió filosòfica o ètica.
Els alumnes participants hauran d’estar matriculats en el nivell educatiu corresponent a la categoria durant el curs 2010-2011. Els treballs poden ser elaborats individualment o en grup.

2. Tema
Per optar al premi, els treballs hauran de ser inèdits i, segons la categoria, hauran de versar sobre:
A) Una experiència o reflexió didàctica sobre les matèries de filosofia en l’ensenyament secundari. B) Un treball de recerca sobre filosofia, història de la filosofia, psicologia, sociologia, ètica i ciutadania, o qüestions relacionades amb aquestes matèries. C) Quaselvol tema de l’àmbit de la filosofia.

3. Idioma
En català o en qualsevol idioma de l’Estat.

4. Extensió
L’extensió dels treballs, segons la categoria, serà la següent:
A) màxim 50 fulls B) màxim 35 fulls per autor C) entre 60 i 80 fulls, acompanyat d’un extracte de dos fulls

5. Presentació
Els treballs, signats amb pseudònim, s’hauran d’adreçar al Col·legi de Doctors i Llicenciats. S’hi afegirà un sobre tancat, a l’exterior del qual constaran el pseudònim, el títol del treball i la categoria (A, B, o C); a l’interior es repetiran aquestes dades, afegint-hi les senyes personals (nom, adreça, telèfon i e-mail), les del centre d’estudis (nom, telèfon i e-mail) i el vistiplau del professor del centre que ha dirigit el treball.
Es presentaran dues còpies del treball, impreses en DIN A4. Podran acompanyar-se d’altres suports (DVD, CD o memòria USB)

6. Dipòsit
Els treballs premiats quedaran en dipòsit al Col·legi durant tot l’any, al servei d’estudiants, ensenyants i entitats. Els treballs no premiats s’han de passar a recollir en un termini de dos mesos a partir del dia del lliurament del premi.

7. Termini
L’acceptació dels treballs es clourà el dijous 28 d’abril del 2011 a les 20 h. Els rebuts per correu fora d’aquest termini no s’acceptaran.

8. Veredicte
Es farà públic el dijous 12 de maig del 2011 al web del Col·legi. El lliurament dels guardons tindrà lloc el dimarts 17 de maig del 2011, a la seu del Col·legi, a les 19 h.

9. Jurat
El jurat el presidirà la degana del Col·legi i tindrà la composició següent: Tres membres del Col·legi de Doctors i Llicenciats, un professor universitari i un representant de les entitats col·laboradores. Els premis poden ser declarats deserts. El jurat pot concedir accèssits i mencions si considera rellevant la qualitat d’alguns treballs. Els participants accepten les bases d’aquest concurs.

Col·laboradors
Editorial Proteus
Societat Catalana de Filosofia (IEC)

Organitza
Col.legi de Doctors i Llicenciats
Rambla de Catalunya, 8, pral. 08007 Barcelona Tel. 93 3170428. Fax: 93 4124907 documentacio@cdl.cat
http://www.cdl.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada