dimarts, 17 de gener de 2012

CICLE DE CONFERÈNCIES "SAPERE AUDE" A CLUB DIARIO DE MALLORCA

L'AFIB organitza, en col.laboració amb el Club Diario de Mallorca, un cicle de conferències amb el títol genèric de "Sapere Aude". El cicle inclourà aquestes conferències:
 
Dimarts
14 de febrer
Manuel Cruz
Pensant l’amor
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
13 de març
Miquel À. Ballester
Pensant l’economia vs. l’ecologia
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
17 d’abril
Conrad Vilanou
Pensant l’educació
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dijous
10 de maig
Alexandre Miquel
Pensant la democràcia: entre el 15-M i la primavera àrab
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
19 de juny
Fernando Broncano
Pensant la tecnologia i l’ésser humà
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
 

S'ha sol.licitat crèdits de formació permanent per professors a la Conselleria d'Educació, i 1 crèdit de lliure configuració pels estudiants de la UIB. Qui hi estigui interessat s'ha d'inscriure.


Inscripció:

S’ha d’emplenar el butlletí d’inscripció i realitzar l’abonament de la quota en el compte de la Caixa de Pensions de Barcelona “LA CAIXA” nº: 2100-1672-10-0200028103 (Oficina Arxiduc Lluís Salvador de Palma de Mallorca).
Aquests documents s’enviaran per fax a l’atenció d’Andrés Jaume al nombre 971-17.34.73 amb la referència “Curs Sapere aude” o per correu electrònic a l’adreça: andres.jaume@uib.es   abans del dia 7 de febrer.

Butlletí d’inscripció

Curs Sapere aude: la filosofia i la realitat.

Dades personals

Nom i llinatges (en majúscules):

Adreça:

C.P.:                                        Població:

Telèfon:

NIF (necessari per a les certificacions):

E.mail:


Quota ingressada

Associats/des Associació Filosòfica de les Illes Balears: 10 €
Altres: 30 €

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada