dimecres, 10 d’octubre de 2012

PETICIÓ DE LA NO SUPRESSIÓ DE L'ASSIGNATURA D'ÈTICA AL QUART CURS DE L' ESO


En l'avantprojecte de llei que està presentant el ministre Wert per canviar la llei d'educació (una vegada més) se suprimeix l'assignatura d'ètica en quart d'ESO, la qual cosa no crec que contribueixi a fer uns futurs ciutadans més crítics, democràtics i amb criteri propi. Per això et demano que et sumis a la campanya i firmisla petició, a més de demanar-te que la difonguis, Gràcies!


En el anteproyecto de ley que está presentando el ministro Wert para cambiar la ley de educación (una vez más) se suprime la asignatura de ética en el cuarto de la ESO, lo cual no creo que contribuya a hacer unos futuros ciudadanos más críticos, democráticos y con criterio propio. Por ello te pido que te sumes a la campaña y firmes la petición, además de pedirte que la difundas, Gracias!:


http://www.change.org/es/peticiones/ministro-de-educaci%C3%B3n-jos%C3%A9-ignacio-wert-la-no-supresi%C3%B3n-de-la-asignatura-de-%C3%A9tica-en-el-cuarto-curso-de-la-e-s-o#share
Descripción: https://mail.google.com/mail/ca/u/0/images/cleardot.gif

Cap comentari:

Publica un comentari