dilluns, 26 de novembre de 2012

II Cicle "Sapere Aude" al Club DM

Hem posat en marxa el segon cicle de conferències "Sapere Aude", en col.laboració amb el Club Diario de Mallorca. S'ha demanat el reconeixement d'aquesta activitat com a 1,5 cr. de formació permanent del professorat a la Conselleria.Dijous
22 de novembre
Manuel Cruz (UB)
Pensar la política
De 19:00 a 21:00 h.
Club DM
Dimarts
11 de desembre
Antoni Gomila (UIB)
Pensar la corrupció
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dijous
31 de gener
Ignaci Roviro (URLL)
Pensar la bellesa
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
26 de febrer
Miquel Cirilo (USal)
Pensar Déu
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
19 de març
Alejandro García (UIB)
Pensar el futbol
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dilluns
8 d’abril
Andrés Jaume i Lluís Pujades (UIB)
Pensar a pensar (bé)
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Dimarts
23 d’abril
Francesc Torres (UIB)
Pensar la ciutat
De 19:00 a 21:00 h.
Club Diario de Mallorca.
Coordinadors: Pau Frau Buron i Andrés L. Jaume Rodríguez (Professors del Departament de Filosofia i Treball Social a la UIB)

Inscripció:

S’ha d’emplenar el butlletí d’inscripció i realitzar l’abonament de la quota en el compte de la Caixa de Pensions de Barcelona “LA CAIXA” nº: 2100-1672-10-0200028103 (Oficina Arxiduc Lluís Salvador de Palma de Mallorca).
Aquests documents s’enviaran per fax a l’atenció de Pau Frau al nombre 971-17.34.73 amb la referència “Curs Sapere aude” o per correu electrònic a l’adreça: p.frau@uib.es abans del dia 22 de novembre.

Butlletí d’inscripció

Curs SAPERE AUDE. Club Diario de Mallorca.

Dades personals

Nom i llinatges (en majúscules):

Adreça:

C.P.:                                        Població:

Telèfon:

NIF (necessari per a les certificacions):

E.mail:


Quota ingressada

Associats/des Associació Filosòfica de les Illes Balears: 10 €
Altres: 30 €

  Informació:
http://www.balearweb.net/afibfilosofia/               
Apartat de correus 1271
              07080 Palma

Amb la col·laboració de:
Club Diario de Mallorca.

S’ha sol·licitat un crèdit i mig de formació del professorat.

Per obtenir el certificat cal assistir al 80 % de les sessions i presentar la feina encomanada.

Cap comentari:

Publica un comentari