diumenge, 24 de febrer de 2008

MANIFEST EN DEFENSA DE LA FILOSOFIA

Els sotasignants, professors/es de filosofia i d’altres matèries de Secundària i també de Primària pública i privada, professors/es de la Universitat, estudiants universitaris, professionals vinculats o no al món de l’educació i de la cultura, i persones preocupades pel futur de la Filosofia, de l’educació secundària i de l’educació en general a les Illes Balears manifestam el nostre suport a la plataforma que s’ha constituït per defensar la filosofia sobre les bases següents:

L’assignatura de filosofia juga un paper cabdal en el batxillerat. En gran mesura contribueix a l’assoliment dels objectius d’aquesta etapa educativa, tal com a l’actualitat estan plantejats i tal com els formula l’actual projecte de decret preparat per la Conselleria d’Educació.

D’altra banda, compartim el plantejament que es manifesta a la proposta de currículum de la nova assignatura Filosofia i ciutadania que figura com a annex del decret quan es diu: “tant a la Declaració de París a favor de la filosofia (1995), com a la de Santiago de Xile (2005), sota els auspicis de la UNESCO es recomana: L'ensenyament de la filosofia ha de mantenir-se o ampliar-se on ja existeix, implantar-se on encara no existeix i ser nomenada explícitament amb la paraula filosofia”.

D’acord amb aquest plantejament, consideram que en un moment en què es pretén incrementar la responsabilitat de l’assignatura de filosofia en la consecució dels objectius comuns del batxillerat, atribuint-li com es fa amb el conjunt del batxillerat una funció tant terminal com propedèutica i es reconeix i es reforça el seu paper instrumental, així com se n’amplien els continguts amb els que corresponen a l’educació cívica i ciutadana, és un greu error disminuir l’assignació horària actual i, en conseqüència, donam suport a la reivindicació plantejada per l’esmentada plataforma i demanam a les màximes autoritats educatives d’aquesta comunitat que, com a mínim, es mantenguin a primer de batxillerat 3 hores de dedicació a la matèria. Amb aquesta rectificació de la proposta inicial creiem que no faran més que donar altes proves de saviesa i qualificació.

Mallorca, febrer de 2008.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada